Uklart fotografi av fotgjengere på gaten

Skoler hvor itslearning gjør en forskjell

Bergen kommunebklogo

I Bergen kommune er itslearning et viktig arbeidsverktøy som brukes i alle ledd i utdanningen. Fra de helt minste elevene på skolen til voksenopplæringen. Implementeringen av itslearning startet allerede i 2005. Kommunen legger vekt på at itslearning skal støtte opp om god pedagogisk bruk og gode prosesser, og jobber systematisk mot dette målet. Som et resultat av dette har det og blitt fokusert på at foreldre skal få tilgang og være en del av disse prosessene.

Antall brukere: 35 000

Sør-Trøndelag fylkeskommuneSTFK_PNG_400x400

I Sør-Trøndelag fylkeskommune er itslearning valgt som lærere og elevers digitale arbeidsflate. itslearning utgjør en essensiell del av hverdagen og støtter opp under all planlegging, undervisning, fraværsføring, vurdering og karaktersetting. I tillegg har Sør-Trøndelag ved hjelp av API-teknologi og integrasjoner avanserte prosesser der itslearning er en del av viktige prosesser rundt dokumentasjon. Løsningene har ført til betydelige besparelser for fylkeskommunen.

Antall brukere: 15 000