The itslearning recipe book: blended learning.

Oppskrift: Engasjer elevene med digitale øveord

Denne oppskriften viser hvordan man på en enkel måte kan engasjere de minste elevene til å arbeide med øveord digitalt. Tanken bak eksempelet er innøving av ord og uttrykk i språkfag gjennom kreativ bruk av itslearning sitt testverktøy.

Tips
Du kan opprette ulike interaktive spørsmål og knytte til lyd, bilder og video etter eget ønske. Dersom elevene ikke er helt trygg på lesing, kan du benytte lyd/ video i stedet.

Oppskriften:
Målgruppe: Hver enkelt elev / elevgruppe
Tid til forberedelse: 15 minutter
Tid til utførelse: 2-3 minutter
Tekniske ferdigheter: Medium

  1. Opprett en «test» i faget elevene er deltaker i
  2. Gi elevene en kort og oversiktlig forklaring på hva som gjøres gjennom tekst, lyd eller video.
  3. Legg til læringsmål om ønskelig
  4. Opprett et eller flere spørsmål for de ulike ordene og bruk gjerne spørsmålstypene «rekkefølge», «finn par» eller «klikkpunkt».

Elevene kan få umiddelbar tilbakemelding på om ordene er stavet rett og de kan ta øvelsene («testen») så mange ganger de vil.

 

Eksempel på forklaring som gis elevene i forkant av øvelsen.

 

Spørsmålstype: «Rekkefølge»
Spørsmålstype: «Finn par»

 

Tilbake til ressurser