Video: itslearning ny brukeropplevelse

I denne filmen for du se den helt nye brukeropplevelsen i itslearning som stadig flere vil kunne ta i bruk fremover.

Tilbake til ressurser