The itslearning recipe book: blended learning.

Oppskrift: Kjetils individuelle tilbakemeldinger

Som så mange andre lærere på videregående skole, har Kjetil elever i sitt mattefag som er der av forskjellige grunner. Noen elever ønsker å ta eksamen med toppkarakterer mens andre er fornøyde bare de består, slik at de har akkurat nok poeng til å komme inn på en annen studieretning. Hans løsning er å finne ut nøyaktig hva hans elever ønsker å oppnå i starten av skoleåret, for deretter å skreddersy sin tilbakemelding til den enkeltes mål.

Ved begynnelsen av skoleåret ber Kjetil sine elever om å fullføre en grunnleggende mattetest for å identifisere ferdighetsnivået. Han ber dem også om å fullføre en undersøkelse om deres motivasjon, inkludert hvilken karakteren de håper på, samt fremtidsmålene sine.

Han bruker testresultatene når han planlegger sin undervisning i faget og hvis det er mange elever som sliter med et bestemt emne, planlegger han ekstra tid til dette i timene. Han overfører så informasjonen fra undersøkelsen til elevenes individuelle læringsplan i itslearning. Dette gir en tydelig oversikt over hver enkelt elevs motivasjon som han kan vise til hver gang han gir tilbakemelding. På den måten sikrer han at tilbakemeldingene stemmer overens med studentens uttalte prestasjonsnivå.

Ifølge Kjetil føler elevene at de får mye ut av en samtale selv om han bare snakker med dem i to minutter, fordi tilbakemeldingene er rettet mot deres spesifikke mål.

Oppskriften
Målgruppe: Hele klassen
Tid til forberedelse: 30 minutter
Tid til utførelse: Ingen
Tekniske ferdigheter: Høy

  1. Opprette faget:
    I fagets tremeny klikker du Legg til og velger Undersøkelse
  2. Gi undersøkelsen en tittel og en beskrivelse. Klikk lagre.
  3. Klikk Legge til spørsmål og lag spørsmålene til undersøkelsen din (du kan bruke en rekke ulike spørsmålstyper, inkludert åpent svar og multiple choice.)
  4. Klikk på funksjonsknappen og velg Tilganger. Her velger du hvem som skal gjennomføre undersøkelsen. Merk boksen ved siden eleven du vil skal gjennomføre undersøkelsen (du kan merke av den øverste boksen for å velge alle elevene).
  5. Klikk legg til.

Tilbake til ressurser