The itslearning recipe book: blended learning.

Oppskrift: Hvordan komme i gang med halvårsvurdering

For å kunne utnytte rapporter for underveisvurdering, halvårsvurdering og utviklingssamtaler optimalt er det viktig at alt blir satt riktig opp. Her er en oversikt over det som må på plass før dere kan gå i gang. Beskrivelsen er delt i hva de ulike rollene må få på plass.

Systemadministrator

Skoleadministrator kan også utføre denne oppgaven, men det anbefales at dette opprettes sentralt på siten.

 1.  Aktuelle vurderingsskalaer som skal benyttes for «Halvårsvurdering/ sluttvurdering i
  fag». må opprettes.
 2. En termin må være satt opp for den aktuelle perioden
  a. Ved oppsett av termin må det legges til minst en «Halvårsvurdering/
  sluttvurdering i fag». Disse kan benyttes til ulike former for faglærervurdering
  og kontaktlærervurdering. Vi anbefaler at det opprettes;
  i. Halvårsvurdering
  ii. Sluttvurdering
  iii. Utviklingssamtale
  b. Dersom man bruker kompetansemål og planleggeren, kan rapporten for
  halvårsvurdering og utviklingssamtale inneholde målene også. Kryss av for
  dette i oppsett av «Halvårsvurdering/ sluttvurdering i fag».
 3. For å bruke ”Tilbakemelding fra kontaktlærer” må dette aktiveres av vår support.
 4. En brevmal må opprettes. Det er denne malen som samler alle vurderingene til en
  ferdig rapport.
 5. Det må defineres en kontaktlærer for gruppen. Dette gjøres manuelt dersom ikke det
  er gjort fra integrasjon med skoleadministrativt system.

Faglærer

1. Terminen må være lagt til i faget
2. En kolonne for halvårsvurdering, sluttvurdering og utviklingssamtaler må være lagt til
vurderingsoversikten. Her velges den vurderingstypen («Halvårsvurdering/
sluttvurdering i fag») som administrator har tilrettelagt i terminen.

Kontaktlærer:

Kontaktlærer trenger ikke gjøre spesielle forberedelser for å komme i gang.

Sjekkliste for bruk av halvårsvurdering/underveisvurdering

Systemadministrator

Hva  OK?  Kommentar
Korrekte vurderingsskalaer er
tilgjengelig
Husk på at allevurderingsskalaer
som trenges må opprettes før
termin settes opp
Terminer er opprettet Datoene må være rett og sett gjerne
opp terminer for høst og vår
samtidig
Terminen inneholder ett oppsett
for»Halvårsvurdering/
sluttvurdering i fag».
Tamed ”Liste med mål”
«Tilbakemelding fra kontaktlærer»
er aktivert
Detteaktiveres av itslearning
support dersom det ikkealleredeer
aktivert på siten.
En brevmal for halvårsvurdering,
sluttvurdering og
utviklingssamtaler er opprettet
Det kan benyttes en mal for ulike
vurderinger. Oppsett kan være likt
for alle, eller det kan settes opp en
brevmal som benyttes for alt.
Kontaktlærere er definert for
elevgruppene
Defineres manuelt av administrator
eller settes opp av integrasjon med
skoleadministrativt system.

 Faglærer

Hva  OK?  Kommentar
En termin er lagt til i faget Gjøres under faginnstillinger
En kolonne for halvårsvurdering,
sluttvurdering og
utviklingssamtaler er lagt til i
vurderingsoversikten

Tilbake til ressurser