The itslearning recipe book: blended learning.

Oppskrift: Kristians tilbakemelding i form av lydopptak

Som pedagog i itslearning møter Kristian hundrevis av lærere hvert år. Hans jobb er å hjelpe lærerne å få best mulig utbytte av itslearning. Han plukker i tillegg opp mange ideer fra lærerne han jobber med, for eksempel denne ideen om å forbedre kvaliteten på de tilbakemeldingen elevene får fra sine lærere.

Ideen er ganske enkel. I steden for å gi skriftlig tilbakemelding på en oppgave, benytter du opptaksfunksjonen i itslearning og spiller inn din tilbakemelding. Eleven får melding om at en tilbakemelding er klar og kan høre på den hjemme. Teknikken gjør det mulig å gi en rasker og mer nyansert tilbakemelding og mange studenter foretrekker dette fordi det ofte føles mer personlig enn skriftlige meldinger.

Tips
Du kan også gi tilbakemelding i form av video. Du velger bare “Nytt videoopptak” istendenfor “Nytt lydopptak” fra nedtrekksmenyen.

Oppskriften:
Målgruppe: Hver enkelt elev
Tid til forberedelse: Ingen
Tid til utførelse: 2-3 minutter
Tekniske ferdigheter: Medium

  1. Sørg for at du har en mikrofon og (valgfritt) et webkamera tilkoblet maskinen
  2. Åpne oppgavesvaret. Klikk vis ved siden av navnet til eleven du ønsker å vurdere. Klikk på tekstfeltet kommentar.
  3. Velg Nytt lydopptak fra menylinjen.
  4. Angi et navn på opptaket. Klikk på play-knappen. Velg «Tillat» når popup-boksen åpnes. Trykk på den røde knappen og begynn å snakke. Klikk stopp når du er ferdig. Trykk play for å høre på opptaket. Du kan gjøre opptaket på nytt ved å trykke på den røde knappen en gang til.
  5. Hvis du er fornøyd med opptaket velger du sett inn.
  6. Opptaket settes automatisk inn i tekstfeltet kommentar. (Et ikon angir lyd- og videoklippet) Elevene kan spille av opptaket når de åpner oppgaven.

Tilbake til ressurser