Webinar: En skoletime for bedre kroppsbile og selvfølelse

I dette webinaropptaket fra desember 2018 får du se hvordan du kan laste ned innhold til en skoletime med tema kroppsbilde og selvfølelse direkte fra itslearning-bibloteket til faget ditt, klar til bruk. Du får også høre hvilke erfaringer lærer Frode Rensel gjorde seg da han brukte dette i klassen sin.

Tilbake til ressurser