Webinar: itslearning + mobile enheter (ENG)

I dette webinaropptaket fra 5. mai 2017 viser vi hvor enkelt det er å sette opp og bruke appen. Vårt produkt-team vil gi en oversikt over hva som er nytt og en innsikt i forbedringer du vil kunne se før og etter skolestart 2017.

Tilbake til ressurser