Webinar: Sikre at du følger den nye personvernlovgivningen

Den nye personvernlovgivningen stiller strengere krav til både skoleeier og leverandører når det gjelder å sikre persondata og håndtere rettighetene til elever, foresatte og andre brukere. I webinaret går vi igjennom rollefordeling mellom itslearning og våre kunder, hvilke rettigheter som gjelder for sluttbrukere og hvilke prosesser som bør være på plass i forbindelse med f.eks. innsynssaker og sikkerhetshendelser. Til slutt vil vi presentere hvordan funksjonalitet og tjenester hos itslearning er relevant i forhold til personvernloven. Webinaret ble holdt i oktober 2018.

Se også presentasjonen fra webinaret her.

Tilbake til ressurser