Student-centered learning with a learning platform - how to make your teaching more focused on your learners.

Kompendium: Elevesentrert læring

Hvordan sette eleven i fokus for undervisningen.

I dette kompendiet vil du få:

  • lære tre strategier for å implementere elevsentert undervisning i dine klasserom
  • se eksempler på hvordan disse strategiene settes ut i praksis av virkelige lærere
  • finne en liste over litteratur og ressurser til inspirasjon i det videre arbeidet

* Betegner et obligatorisk felt

Tilbake til ressurser