Managing assessment ofr learning: how learning platforms can help busy teachers manage assessment for learning.

Kompendium: Vurdering for læring

Hvordan kan lærere bruke vurdering for læring i praksis ved hjelp av læringsplattform.

I dette kompendiet vil du få:

  • praktiske tips om hvordan du kan håndtere arbeidsmengden knyttet til vurdering for læring
  • se hvordan du kan gi tilbakemeldinger som elevene kan bruke til å forbedre sin skoleprestasjon
  • se eksempler på hvordan lærere setter vurdering for læring ut i livet i klasserommet

* Betegner et obligatorisk felt

Tilbake til ressurser