Kategorier Vårt produkt

Sparer tid og forbedrer elevens resultater med tester


Posted on

Testverktøyet i itslearning gir lærerne tilgang til et bredt spekter av spørsmålstyper, men visste du at tester og spørsmål også kan gjenbrukes? Frøydis Hamre er kjemilærer og nyansatt produktsjef i itslearning og har brukt testverktøyet mye i undervisningen. Hun sparer tid ved å bruke spørsmål om igjen – og på samme tid blir elevenes resultater bedre.

 

230 spørsmål i banken

Å lage tester fra bunn av i itslearning kan være tidkrevende, men Frøydis har opparbeidet seg en stor samling av spørsmål i testverktøyet som hun bruker igjen og igjen. itslearning kan generere tester ved å trekke et tilfeldig utvalg spørsmål fra spørsmålssamlingen.

– Spørsmålsbanken min har 230 spørsmål, og jeg setter opp hver test til å trekke 30 tilfeldige spørsmål fra banken, forklarer Frøydis. – Jeg brukte fire år på å lage spørsmålene, men nå har jeg så mange at jeg sjelden lager nye. Jeg har faktisk ikke lagt til nye spørsmål de siste to årene.

Øvelsestester forbedrer elevenes resultater

Frøydis har to versjoner av samme test som hun bruker til to forskjellige formål; en er for øvelse og den andre er en avsluttende prøve som inngår i sluttvurderingen. Mens den avsluttende prøven er tidsbegrenset og blir tatt i klasserommet på et gitt tidspunkt, er øvelsestestene åpne og kan tas et ubegrenset antall ganger. Dette lar elevene øve så mye de bare vil som en forberedelse til den avsluttende prøven.

Rapportene som genereres av testverktøyet avslører interessant statistikk om elevenes bruk. Gjennomsnittet ligger på litt under ti gjennomførte tester per elev, men de fleste tar den minst to ganger. Statistikken viser også at elevene har utbytte av testene.

– Det er interessant å se hvordan resultatene vanligvis forbedrer seg for hvert forsøk, sier Frøydis.

Skjermbildet viser resultatene til en elev som tok testen ni ganger. På det første forsøket oppnådde hun totalt 8,5 poeng, mens på det niende forsøket var poengsummen kommet opp i 22.

Kategorier er nøkkelen

Kategorifunksjonen spiller en viktig rolle i Frøydis’ tester. Hun bruker kategoriene til å organisere spørsmålene etter emne. I testinnstillingene velger hun å trekke et gitt antall spørsmål fra hver kategori for å sikre at alle emner blir dekket i hvert forsøk. Siden hun har et stort antall spørsmål vil elevene få en forskjellig test for hvert forsøk.

Frøydis bruker også forskjellige poengsummer til å vekte spørsmålene i de forskjellige kategoriene.

– En elev vil få mindre poeng for å kunne navnet på et grunnstoff enn for å kunne navnet på en kompleks forbindelse, forteller Frøydis.

Skjermbildet under viser testoppsettet med forskjellige spørsmålskategorier i kolonnen «Tittel» og antallet poeng per spørsmål ved siden av. (Klikk på skjermbildet for å forstørre det.)

Automatisk retting sparer tid

Man skulle tro at det var tidkrevende å rette alle disse testene, men ifølge Frøydis er ikke rettingen et problem i det hele tatt; den foregår nemlig automatisk i itslearning. Dette kommer også elevene til gode, for mens Frøydis sparer tid får elevene umiddelbar tilbakemelding etter å ha gjennomført en test.

Hun innrømmet at testverktøyet har sine mangler – spesielt gjelder dette formeleditoren. Elevene kan kun bruke ren tekst i svarene, så Frøydis har laget en veiledning som viser hvordan formlene kan skrives på rent tekstformat.

Spørsmål i testene kan eksporteres og importeres som filer, men kategoriene er ikke inkludert i eksporten. Dette vil imidlertid bli løst i en planlagt oppgradering av testverktøyet som kommer i 2015. Frem til da kan tester deles ved å kopiere dem til et delt fag. Når du inviterer kollegaene dine til dette faget kan de kopiere testene og bruke dem i sine egne fag.

Kom i gang med tester i itslearning

Vil du prøve teknikkene til Frøydis? Lær hvordan du kommer i gang i hjelpemanualen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.