Nyheter Release 107

I denne oppdateringen har vi gjort det enklere å lese tekst, forbedret arbeidsflyten for bruken av OneDrive og G-Suite og lagt til flere sikkerhetsfunksjoner, blant annet passordbeskyttelse for tester.

Følg oss

Brukervennlighet

Enklere arbeidsflyt med OneDrive i itslearning

Vi har forbedret arbeidet med OneDrive for alle brukere.

OneDrive-filvelgeren er nå:

 • Tydeligere
 • Lettere tilgjengelig
 • Fungerer bedre på større og mindre enheter, inkludert mobiltelefoner

itslearning + Google

Sikkerhet: Automatisk konfigurering av G Suite-kontoer

Vi har gjort det enklere å koble til G Suite-kontoer for lærere og elever automatisk på skoler eller i distrikter som bruker G Suite for Education.

Slik påvirker dette deg:

 • Sparer tid og krefter
 • Ekstra lag med sikkerhet fordi forhåndstilkobling av brukeres G Suite-skolekontoer innebærer at du ikke trenger å koble kontoen din til itslearning manuelt (det er heller ingen fare for at feil konto blir tilkoblet ved en feiltakelse).
 • Bruk Googles enkle pålogging fra Google-apper eller på en Chromebook (hvis aktivert for siten)

Merk:

Hvis skolen/organisasjonen bruker flere separate G Suite-domener (f.eks. et lærerdomene og et separat elevdomene), må alle domenene være tilkoblet i itslearning. Hvis skoler/organisasjoner har konfigurert sekundære domener, er det bare hoveddomenet eller det primære G Suite-domenet som må kobles til i itslearning.

 • Det blir ikke mulig for brukere å koble fra en forhåndstilkoblet konto.
 • Vi har utvidet alternativene for integrering fra skoleadministrativt system til automatisk å inkludere G Suite-e-postkontoer, for å gjøre anskaffelsen enda enklere.
  Skoler/organisasjoner bør kontakte support hvis de vil vite mer.

itslearning + Google

Vi vil også gjøre det kjempeenkelt for itslearning-brukere å arbeide med Google selv når automatiske tilkoblinger ikke benyttes. En måte å åpne itslearning på er å gå til Google-appskuffen i nettleseren når du er logget på Google-kontoen din, og klikke på itslearning-ikonet. Hvis kontoen din ikke allerede er tilkoblet, ber vi deg om å gjøre det, noe som gjør det raskere enn før å åpne itslearning.

 • Velg siten din og logg på.
 • Etter at du har valgt site og logget på, mottar du meldingen som vises på bildet (nedenfor).
 • Når du klikker på Koble til, blir du bedt om å velge riktig Google-konto og dermed gi appen i itslearning tillatelse til å kommunisere med kontoen din.
 • Det var det hele. Neste gang du bruker appen, trenger du ikke logge på itslearning.

Kommunikasjon & samarbeid

Start en gruppesamtale fra en oppgave

Elever kan nå starte en samtale med de andre gruppemedlemmene direkte fra en gruppeoppgave. Klikk på «Åpne gruppesamtale» og la diskusjonen begynne!

Bedre kontroll med kommentarer på oppslagstavler

Oppslagstavler gir elever en utmerket anledning til å kommentere nyheter som lærerne publiserer. Men enkelte ganger ønsker du å deaktivere kommentarfeltet, for eksempel under nettbaserte tester. Administratorer kan nå angi en ny profilinnstilling som hindrer brukere i å skrive kommentarer (også tilgjengelig i retningslinjer).

Nå er det mulig å hindre enkeltbrukere, flere brukere, hierarkier eller hele profiler i å legge ut nye kommentarer på oppslagstavler alle fag. Brukerne kan fremdeles lese kommentarer som er lagt ut tidligere.

Forbedret fargepalett

Vi har gjort det mye enklere å lese tekst, ved å finjustere fargepaletten i itslearning slik at kontrasten til bakgrunnen er blitt sterkere. Vi har brukt farger som matcher fargene i den gamle paletten, slik at brukerne fortsatt kan kjenne igjen fagene sine.

Sikkerhet

Passordbeskyttelse av tester (Test 2.0)

Noen skoler ønsker ekstra sikkerhet ved å kreve passord for tilgang til tester. Vi har nå gjort det mulig.

Når det legges til et passord, betyr det at testen kan sperres til passordet blir delt. Dette vil hjelpe distrikter og skoler/organisasjoner å administrere sentralgitte tester på en bedre måte, fordi testene kan legges til et fag av lærere eller gis sentralt i form av fagmaler.


Merk:
Denne funksjonen gjelder bare for Test 2.0-kunder. Vi vil legge den til de andre versjonene av Test i nærmeste fremtid.

Andre Endringer

Dashbord

Innstillingen «Dashbord» er nå deaktivert som standard når administratorer oppretter et nytt hierarki manuelt. Endringen kommer som følge av tilbakemeldinger fra mange kunder som ikke hadde behov for denne funksjonen. Den kan selvsagt fremdeles aktiveres hvis dashbord ønskes for et gitt hierarki. Denne endringen påvirker ikke funksjonaliteten når hierarkier opprettes ved integrering.

Simplified Task Creation

Dokumentsamarbeid i gjøremål er blitt fjernet for å gjøre det enklere å opprette gjøremål. Hvis du vil at elevene skal samarbeide i et Google- eller Office-dokument, kan du bruke funksjonen for gruppeoppgaver i oppgaveverktøyet.

Data Warehouse

Vi har utvidet datalageret og OData med et nytt sluttpunkt for SCORM-resultater i itslearning. Det gjør det mulig å ekstrahere SCORM-resultater (poengsum fra en quiz, tidsbruk osv.) fra datalageret. Kontakt den lokale støttefunksjonen for itslearning hvis du vil vite mer.

Course Overview

Vi har gjort det enklere å vise detaljene i en hendelse fra oversiktssiden for fag. Tidligere ble du sendt til kalenderen når du klikket på tidspunktet for en hendelse. Hvis hendelsen hadde vedlagte filer eller lenkede ressurser, måtte du klikke på hendelsen for å se disse. Nå vises alle detaljer om hendelsen direkte i et popup-vindu.