Hva er nytt i oppdateringen fra august 2019

En av våre største oppgraderinger i år inkluderer massemeldinger, bedre kommunikasjonsmåter og ofte brukte Google-ressurser.


Følg oss

Spar tid:

Legg til O365-filer

Vi har forenklet de to alternativene for å legge til Microsoft Office 365-filer.

1. Last opp en kopi av dokumentet

 • Redigeringer i originaldokumentet gjenspeiles ikke i itslearning-kopien
 • Dokumentet blir værende i itslearning når originalen slettes

2. Bygg inn et tilkoblet dokument

 • Redigeringer i originaldokumentet gjenspeiles i versjonen som bygges inn i itslearning
 • Dokumentet slettes når originalen slettes
 • Fungerer med alle eksterne delingsinnstillinger

adding O365 files

Note:
Systemadministratorer kan bestemme om de vil tillate begge disse måtene å legge til en Office-ressurs på, eller om bare én måte skal tillates.

Samarbeid:

Enklere å dele O365-ressurser

Organisasjoner som har Office 365 Education, kan nå åpne for deling fra Microsoft SharePoint eller Teams.

 • Du kan umiddelbart se og legge til ressurser fra grupper du er medlem av
 • Enklere å legge til ressurser for elever (skrivebeskyttet tilgang)
 • Du kan arbeide med flere kontoer
 • Gjør det mulig å forhåndsvise filer

Når det er aktivert, blir Legg til fra «OneDrive» til Legg til fra «Office 365».

To alternativer vises – velg fra «OneDrive» eller «SharePoint» (inkluderer Teams).

Add-from-SharePoint-and-Teams

Spar tid:

Legg raskt til nylig opprettede Google-filer

Når du klikker på Legg til i Planer, får du nå se en ny undermeny som viser nylig opprettede Google-ressurser.

Legg til i planen med ett klikk.

Unødvendig å åpne en mappe eller felles stasjon.

*Ressurser fra Google Felles stasjoner er ikke inkludert.

quick add recently created google files

Brukervennlighet:

Administrer flere skykontoer

Legg til flere Google- eller Microsoft Office 365-kontoer i itslearning.

Velg hvilken som til enhver tid skal være aktiv.

Se umiddelbart om det er en Google- eller Microsoft-konto.

*Skolens administrator bestemmer om du kan arbeide med Google, Microsoft eller begge deler.

manage multiple cloud accounts

Kommunikasjon:

Massemeldinger

Det er nå enklere å sende meldinger til en stor gruppe brukere på én gang, for eksempel alle lærere, elever, foreldre (hvis konfigurert i itslearning), eller alle lærere i et angitt hierarki.

Brukerne får beskjed om nye meldinger i mobilappen eller som et varsel i itslearning. Mottakere kan bare lese massemeldingene (ikke besvare dem).

Note:
Meldingsverktøyet må være aktivert. Site-administratoren kan velge hvem (på organisasjons- eller skolenivå) som skal være autorisert til å sende massemeldinger.

The site administrator determines who has authorization to send mass messages.

**En versjon med skolespesifikke funksjoner kommer i en senere oppdatering.

Hold orden:

Oppdateringer på hjemmesiden

Gi fagene navn som er lette å huske. Det egendefinerte navnet vises i gjøremålslisten, nylige oppdateringer og personlige varsler.

Søk etter fag

Vis lærerne i et fag med navn og bilde.

 • Du ser bare ett bilde og ett navn.
 • Standarden er læreren øverst på listen.
 • Bruk redigeringsfunksjonen for å endre.

Home page search and edit

Hold orden:

Fullførte oppgaver på fagets oversiktsside

Elever kan nå finne de fullførte oppgavene sine i gjøremålslisten på fagets oversiktsside.

Delen med fullførte oppgaver viser alle oppgavene som eleven har levert, og omfatter status og vurderingsstatus fra læreren.

Delen med aktive oppgaver velges som standard.

course overview completed tasks

Enda mer

 • Diskusjoner: Mobil-layouten er optimalisert slik at det nå er enda enklere å følge diskusjoner på alle typer enheter.
 • 360°-rapporter: Vi har standardisert bruken av «besøkt» og «ikke besøkt» for å angi om en elev har sett en fagressurs eller ikke. Vi bruker ikke lenger «lest» og «ikke lest».