Schools
Young teenage girl on her mobile
Engasjer unge
hoder med itslearning
Engasjer unger hoder med itslearning

itslearning byr på utallige måter for lærere å skape engasjerende undervisning, motivere elever og kommunisere med foreldre.

itslearning byr på utallige måter for lærere å skape engasjerende undervisning, motivere elever og kommunisere med foreldre.

Hvordan vi hjelper skoler

Forbindelser

Bygg positive lærer-elev relasjoner, med umiddelbare tilbakemeldinger og digitale high fives.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess. Hold kontakten med elevene og involver foreldrene.

Samarbeid

Oppmuntre til arbeid i grupper og del strategier. Det er enkelt når du har gratis maler og ressurser.

Våre LMS funksjoner

Hvorfor lærere liker itslearning