Chat with us, powered by LiveChat

Utbildningar under hösten 2019

Ta reda på mer om våra kommande utbildningar här nedan

Utbildningar hösten 2019

Var det länge sedan ni hade utbildning? Har ni nya supportkontakter som ska stötta kollegor eller har ni ny personal? Skulle ni vilja att pedagoger och studerande använde fler funktioner i itslearning? Har lärare en samsyn i arbetet med itslearning så att de studerande får ut så mycket som möjligt av innehåll, planeringar och bedömningar? Har ni hunnit med att sätta er in i nya och förbättrade funktioner? Välj bland våra olika utbildningar nedan vad som skulle passa er bäst.

Administratörsutbildning på plats

Vi planerar dagen tillsammans utifrån era behov och önskemål. Vi går igenom de pedagogiska funktionerna, hur ni använder dem samt diskuterar eventuella möjligheter att förändra arbetssätt. Vi ser över era administratörsinställningar och identifierar eventuella behov av ändringar av en del av dem.

Förbered gärna frågor och idéer ni vill diskutera under dagen. För att flera roller ska få mer insikt i vilka möjligheter som finns samt för att möjliggöra interna diskussioner rekommenderar vi att IKT-pedagoger, nya och gamla systemadministratörer, rektorer och lokala administratörer/ internutbildare, samt några lärare som använder itslearning mycket, deltar.

För mer information och för att boka, kontakta Key Account Manager Carolin Wahlgren [email protected] eller Jessica Bylund [email protected]

Öppen administratörsutbildning

För er som är nya systemadministratörer eller lokala administratörer och arbetar med intern support och itslearning-utbildning eller om ni känner behov av repetition. Vi går igenom de pedagogiska funktionerna, inte så ingående, men för att administratörsfunktionerna ska förstås i sitt sammanhang.

Utöver en genomgång av administratörsinställningar diskuterar vi hur integrationer hanterar användare, hierarkier och kurser alternativt hur detta hanteras manuellt. Beroende på antal kursdeltagare, skolformer och förkunskaper finns det utrymme för frågor och erfarenhetsutbyte.

Läs mer

Pedagogutbildning på plats

Vid utbildning på plats får ni möjlighet att utforma dagen efter era önskemål. Det kan handla om att göra det mesta av planeringen, att utveckla bedömningsarbetet, hur man kan arbeta kring utvecklingssamtal eller en visning av nyheter och extra tips och trix i itslearning för er som redan är vana användare.

För att ni ska få så mycket som möjligt ut av dagen rekommenderar vi kortare genomgångar som varvas med workshops för ca 12 deltagare, som sedan kan vara ett stöd för sina kollegor i arbetet med itslearning.

För mer information och för att boka, kontakta Key Account Manager Carolin Wahlgren [email protected] eller Jessica Bylund [email protected]

Öppen pedagogutbildning

Under dagen går vi igenom hur man kan använda planeringen på olika sätt, hur man skapar egna lärandemål och sammanställer dessa, samt provar på de nya funktionaliteterna Lärsekvens och Kamratbedömning.

Vi tittar också på nya möjligheter till smidig bedömning av inlämningsuppgifter. Beroende på antal kursdeltagare, skolformer och förkunskaper finns det utrymme för frågor och erfarenhetsutbyte.

Läs mer

Webbutbildning

Vill ni av olika anledningar istället ha utbildning via webb? Vissa utbildningar fungerar bra online, andra är bättre på plats. Vi rekommenderar att man då delar upp utbildningen på två eller tre tillfällen för bästa kvalitet och med möjlighet till eget arbete mellan gångerna. Precis som för administratörsutbildning och pedagogutbildning på plats, planerar vi tillsammans utbildningen efter era behov och önskemål.

För mer information och för att boka, kontakta Key Account Manager Carolin Wahlgren [email protected] eller Jessica Bylund [email protected]

Konsultation på plats eller webb

Har ni behov av konsultation/workshops och vill ha det vid flera tillfällen? Diskutera med kundansvariga om ett upplägg med en tidspott att använda flexibelt.

För mer information och för att boka, kontakta Key Account Manager Carolin Wahlgren [email protected] eller Jessica Bylund [email protected]

Onlinekurser

På en onlinekurs (2 timmar) fördjupar vi oss i ett specifikt område i itslearning, som t.ex. Planering, bedömning och uppföljning. Man deltar via ett webbmöte med sin egen dator eller surfplatta.

En onlinekurs kan vara ett bra sätt att snabbt öka kunskaperna på ett specifikt område inom itslearning.

Läs mer

Självstudiekurs

itslearning erbjuder en omfattande självstudiekurs för pedagoger. I kursen tas de viktigaste funktionerna upp med film och genom interaktiv manual. Det finns även ett antal övningsuppgifter samt ett avslutande test. Självstudiekursen uppdateras vid valda tillfällen.

Syftet med Självstudiekursen är:
• Onboarding av nya kollegor, rektor eller IKT-pedagog som kan ha detta som en del i nyanställds-processen.
• Bra kom-igång för de som inte har fått utbildning
• Repetition av kurs för att befästa kunskaper från tidigare kurs
• Kvalitetskontroll för rektorn att alla anställda årligen har genomgått en kurs i itslearning
• Obundet av tid och plats, alla kan gå kursen när de får en stund över.

Kontakta din Key Account Manager för offert.
[email protected]
[email protected]