Översikt

Start ersätter Idag

När du loggar in i Fronter 19, är den första sidan du kommer till Start. Den visar information som är relevant för dig, precis som i Idagsidan i tidigare versioner av Fronter. Vi har gjort den fullt responsiv för en mycket bättre upplevelse på alla dina mobila enheter, med färre klick för att komma dit du vill. 

För dig som lärare har vi placerat nya inkomna elevsvar direkt på Startsidan och åtkomliga med ett klick. 

Startsidan har tre block i två kolumner. I den vänstra kolumnen hittar du Senaste uppdateringar relaterade till dig och i den högra kolumnen Uppföljning av uppgifter och under dem händelser i dina kalendrar. 

Kurs ersätter Rum

I Fronter 19 har vi ändrat den äldre termen Rum till Kurs. Kursens första sida heter Översikt och den är uppbyggd på samma sätt som Startsidan, men visar bara den senaste informationen i kursen.

Skapa en kurs

Planeringar

I Fronter 19 introducerar vi ett nytt planeringsverktyg. Det gör det enkelt att strukturera innehållet i din undervisning så att eleverna vet vad de ska göra och när de ska göra det. Lägg bara till resurser från din dator, molntjänst eller från webben.

Planeringar är mycket flexibla, så de kan anpassas för att möta lärares och elevers behov. Så som att koppla de nationella styrdokumenten och få fram rapporter om vad som har täckts över tiden och eventuella bedömningar.

Vi har också introducerat en startknapp för eleverna direkt på kursens startsida. När de startar planeringen visas innehållet i planeringen i en strukturerad ordning. Lärare kan välja om eleverna måste följa en viss ordning, eller om de fritt får välja.

Ta reda på mer

Innehåll

Vi har gjort det enklare att lägga till alla typer av material från alla dina platser. Enkla att publicera och dölja med ett knapptryck. Du kan också använda Microsofts Office Online dokument som Word, Excel och PowerPoint direkt i Fronter – inget Microsoft konto behövs. Filerna öppnas inne Fronter så äntligen är det slut på filer som ska laddas ned.

I inlämningsuppgifter kan du lägga till en Office fil och ge varje elev en kopia att arbeta med direkt.

Ta reda på mer

Integrerade Molntjänster

I Fronter 19 kan du koppla dina konton till populära molntjänster så att du enkelt kan använda dina filer i Fronter. Om din skola använder Microsoft Office 365 eller Google Suite for Education, har vi utvecklat ännu djupare integrationer så att lärare och elever kan välja vilka verktyg de vill använda i olika situationer.

Till exempel kan lärare lägga till ett Google dokument till en inlämningsuppgift och tilldela en kopia till varje elev. Läraren kan sedan följa elevens arbete i dokumentet, direkt från inlämningsuppgiften. Äntligen är det slut på letandet efter länkar till andra system.

Kommunikation

I Fronter 19 har vi ersatt Notiser med en helt ny modern meddelandefunktion som låter dig kommunicera enkelt och få notifieringar i mobilen som du vill ha dem. Du kan skicka till enskilda individer, hela kurser eller blanda som du vill. Vissa roller kommer också kunna skicka meddelanden till alla eller stora delar av organisationen.

Kommunikation i Fronter har just blivit väldigt mycket enklare! 

Ta reda på mer

App och mobila webbläsare

Vi har gjort en ny app till Fronter 19, som låter elever använda Fronter i mobilen fullt ut. Sök bland kurser, se planeringar, svara på inlämningar, tester och utvärderingar och mycket mer. Meddelandefunktionen ligger också med för att förenkla lärares och elevers kommunikation varje dag.

Loggar du in i Fronter 19 i en mobil webbläsare märker du att vi gjort Fronter helt responsivt så att du kan använda hela Fronter på alla enheter.

Rapporter

I Fronter 19 har vi lagt till flera rapportfunktioner så att du enkelt ska kunna följa dina elevers progression i kursen. Oavsett om du använder Fronters nya bedömningsskalor eller nationella styrdokument vid bedömning, kommer du att få en bättre överblick. Du kan också dela in eleverna i grupper för att filtrera rapporterna när du har många elever i en kurs.

De nya 360°-rapporterna ger en tydlig bild över dina elevers aktivitet i din kurs. Börja med en överblick över alla elever i kursen för att sedan på individnivå dyka ner djupare i din analys.