Funktioner

Kvalitetssäkring och uppföljning itslearning inkluderar inbyggd kvalitetssäkring och uppföljning.

Läs mer

Rapportera och analysera Med itslearning rapporteringsmodul kan du spåra allt och lägga till data till specifika övningar. Du får en helhetssyn som möjliggör bättre planering och undervisning.

Läs mer

Individanpassat lärande Börja anpassa din undervisning efter varje enskild elev. Pedagoger kan med itslearning engagera eleverna och låta dem vara med och tycka till i sina individuella utbildningsplaner. Det underlättar varje elevs skolvardag och leder till framgång.

Läs mer

Kommunikation och samarbete Med itslearning kan du smidigt samarbeta med elever, pedagoger eller skolkamrater. Du kan även matcha rätt verktyg med rätt uppgifter.

Läs mer

Integrera med... Allt! Koppla itslearning till dina mjukvaruprogram, verktyg och leverantörer. Som en världsledande lärplattform, arbetar vi med mjukvaror och leverantörer världen över för effektiv integration.

Läs mer

Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkra ditt innehåll

Kommuner och skolor förlitar sig ofta på flera olika verktyg för att kvalitetssäkra och följa upp. 
I itslearning kan du ansluta planering, kurser, bedömningar och skapa resurser med relevanta kunskapskrav – allt i en enda inloggning. 
Det säkerställer att all undervisning i din kommun följer samma riktlinjer och låter dig mäta och jämföra enskilda elevers utveckling och framsteg.

En samlingsplats: Verktyg för kvalitetssäkring och uppföljning och mallar för undervisning och resurser finns samlat i en och samma plattform – med en enda inloggning.

Lagring och sökningar: Biblioteket är en central plats för att förvara innehåll som är skapat av pedagoger, skolor eller kommuner. Allt är sökbart genom nyckelord.

Standardanpassad planering: Planeringen tillåter pedagoger att bygga sina egna mallar av kurser som innehåller material från Biblioteket.

Standardanpassad bedömning: Med tillgång till Skolverkets lärandemål kan pedagoger utforma bedömningstillfällen som stärker elevernas lärande.

Delning av planering: Dela och kopiera lektionsinnehåll från en kurs till en annan.

Rapportera: Standardanpassade rapporter skapas automatiskt vid bedömning.

Rapportera och analysera

Information du kan agera på

itslearnings utökade rapporter gör det möjligt för din kommun eller skola att få värdefull information om användandet av lärplattformen. En värld av omfattande dashboards och rapporter som hjälper din skola och kommun att fatta välgrundade beslut.

itslearnings utökade rapporter bygger på flexibilitet, och anpassas efter dina behov och önskemål för att bättre överblicka de områden du vill fokusera på.

Rapporter för skolledare

•    Få en tydlig överblick över hur eleverna presterar utifrån kunskapskraven.
•    Se trender i användandet för att hitta de typer av innehåll som används mest eller minst.
•    Följ hur utvecklingen framskrider inom visa kunskapsområden och för specifika färdigheter, för att kunna identifiera områden som behöver uppmärksammas.

Rapporter för användare

•    Observera införandet och identifiera skolor, roller eller användare som skulle ha nytta av utbildning eller stöd.
•    Upptäck i vilken omfattning itslearning används i arbetet med digitala hjälpmedel i klassrummen.
•    Utforska detaljerad information om deltagare och användande.

Rapporter om elevernas utveckling

•    Jämför elevernas utveckling och framsteg mellan olika skolor, kurser och ämnen.
•    Få en detaljerad bild av bedömningar och status över tid.
•    Få en samlad bild av en enskild elevs utveckling i förhållande till kunskapskraven.

Individanpassat lärande

Verktyg för kommunikation

Kommunicera genom nyhetsflödet, diskussionsforum, meddelanden, kalender eller vårdnadshavarportalen. Alternativen är många.

Verktyg för Planeringen

Planeringen kan anpassas efter behov och Skolverkets lärandemål finns tillgängliga. Det finns även möjlighet till delning, både externt och internt.

Verktyg för bedömningar

En mängd olika alternativ för bedömningar så som tester, prov och inlämningsuppgifter finns. Rapporter för varje elevs enskilda utveckling samt support för att kunna spåra aktiviteter som sker offline erbjuds.

Flexibla verktyg

Bibliotek för digitalt innehåll, anpassningsbara kurser, snabb åtkomst till olika resurser för undervisning och bedömning samt ljud- och videoinspelningsfunktion finns som flexibla verktyg i hela plattformen.

En anpassad profil för varje enskild elev innehåller all viktig information om planering, bedömning, uppgifter och kommunikation mellan elev och lärare.

En mängd olika alternativ av enhet och format

Mobilapp (iOs, Android), integrera med Google Drive och OneDrive, support av LTI-baserade verktyg och OneRoster.
Det är en stor utmaning för dagens lärare att på ett framgångsrikt sätt anpassa sin undervisning efter varje enskild elev. itslearning har verktyg för att stödja en mängd olika undervisningsmetoder, allt för att främja individanpassat lärande. Vår lärplattform stödjer pedagogiska metoder såsom kollegialt lärande, universalanpassat lärande (UDL), formativ bedömning, flipped learning och många fler.

Med itslearning kan lärare individanpassa sin undervisning genom att använda resurser från ett biblioteket eller analysera resultat för att ge elever uppgifter som är anpassade till dem.

Lärare ger personlig respons genom matriser och kan tillåta elever att skapa resurser samt bedöma och analysera resultatet. Lärare kan också låta elever göra sina röster hörda i klassrummet genom undersökningar, diskussionsforum eller enskilda utvecklingsplaner. Elever kan träna sin förståelse av begrepp och kunskapsmål med hjälp av t.ex. kamratrespons.

Kommunikation och samarbete

En samlingsplats där pedagoger, elever och vårdnadshavare kan interagera och dela med sig utanför det vanliga klassrummet.

Skapa samarbetsytor för elever och lärare som utvecklar färdigheter och bidrar med arbetsglädje. Vårdnadshavare blir involverade i barnets skoldag genom vårdnadshavarportalen som automatiskt uppdateras och ger tillgång till uppgifter och mycket mer.

Pedagog till pedagog

Samarbetsytor: Pedagoger kan samarbeta mellan olika organisationer, skolor, klasser eller kurser.
Bibliotek: Pedagoger kan dela resurser i sitt Bibliotek, samarbeta i delade resurser samt betygsätta och bedöma resurser gemensamt.

Pedagog till elev

Planering: Pedagoger använder planeringen för att planera och organisera. Planeringen tydliggör arbetsgång och syftesmål för elever. Samt används som en yta för delning och samarbete med andra pedagoger.

Meddelande: Lärare och elever kan skicka meddelanden till hela klassen, en grupp eller en specifik person. Automatiska påminnelser kan skickas när det närmar sig deadline för inlämningsuppgift.

Bedömning och återkoppling: Pedagoger kan använda matriser för att ge elever konkret och utvecklande återkoppling på uppgifter.

Elev till elev

Diskussionsforum: Eleverna kan dela med sig av sina idéer på fler olika sätt genom att använda textredigerare för att spela in ljud och video eller bädda in extern media.

Mappar i kursgrupper: Grupper kan ha sina egna kursmappar och lägga till resurser. De kan även kommunicera via diskussionspanelen, chatten och via videokonferens.

Digitala samarbetsytor för elever: Elever kan bjuda in till samarbete i projekt eller skapa grupper för att studera tillsammans.

Pedagog/Skola till vårdnadshavare

Med en anpassad vårdnadshavarportal har vårdnadshavare enkelt och säkert tillgång till information om deras barn vilket underlättar kommunikationen mellan pedagog och vårdnadshavare.

Integrera med allt!

En lärplattform måste sömlöst leva i din vardag. Detta innebär att man kan sammanföra allt digitalt innehåll och all data från dina administrativa system, i en komplett lösning. I itslearning kan du ha allt i en plattform och i en enda inloggning.
onedrive-250x125
Med itslearning kan du integrera med ditt administrativa system, appar och externa resurser. Du kan även ge dina elever, vårdnadshavarna och pedagogerna en inloggning som täcker alla deras behov.

Med itslearning plus Office 365, som används av miljoner elever och pedagoger världen över, får du tillgång till ditt email-konto samtidigt som du också kan integrera med OneDrive. Du kan därmed enkelt ladda upp resurser och elever kan lämna in uppgifter.   logo_drive_64px

Har ni valt Google istället för Office365? Inga problem; vi kan även integrera med Google Drive. Pedagoger kan ladda upp filer från Google i en kurs eller dela uppladdade Google filer genom vårt Bibliotek.

Förtjust i Dropbox? Vi har löst även det åt er!dropbox_blue-2

Vi kan enkelt integrera med andra system eftersom vi följer  Learning Tools Interoperability® (LTI®), ett varumärke som tillhör IMS Global Learning Consortium Inc. (www.imsglobal.org). Eftersom LTI finns världen över kan du enkelt integrera men flera appar och leverantörer.

ims

Smidiga integrationer med ledande administrativa leverantörssystem betyder att vi kan hämta användare och klassinformation för att fylla kurshierakin i itslearning. Jämfört med alternativet att manuellt skapa och uppdatera användare och grupper, blir tidsbesparingen märkbar.

 

Upptäck fördelarna

Anpassa din undervisning efter varje enskild elev. Med itslearning kan pedagoger enkelt engagera elever och låta dem vara delaktiga i sina individuella utbildningsplaner. Det underlättar i skolvardagen och leder till måluppfyllelse.