Chat with us, powered by LiveChat

Pedagoger

Engagera eleverna med individanpassad undervisning. Ha tillgång till ett digitalt bibliotek fullt med resurser du kan använda i undervisningen. itslearning är enkel att använda och sammankopplar dig med elever och vårdnadshavare.

Jag vill veta mer

Bild på Nyckelfunktioner

Rapportera och analysera

Information du kan agera på

itslearnings utökade rapporter gör det möjligt för din kommun eller skola att få värdefull information om användandet av lärplattformen. En värld av omfattande dashboards och rapporter som hjälper din skola och kommun att fatta välgrundade beslut.

itslearnings utökade rapporter bygger på flexibilitet, och anpassas efter dina behov och önskemål för att bättre överblicka de områden du vill fokusera på.

Rapporter för skolledare

•    Få en tydlig överblick över hur eleverna presterar utifrån kunskapskraven.
•    Se trender i användandet för att hitta de typer av innehåll som används mest eller minst.
•    Följ hur utvecklingen framskrider inom visa kunskapsområden och för specifika färdigheter, för att kunna identifiera områden som behöver uppmärksammas.

Rapporter för användare

•    Observera införandet och identifiera skolor, roller eller användare som skulle ha nytta av utbildning eller stöd.
•    Upptäck i vilken omfattning itslearning används i arbetet med digitala hjälpmedel i klassrummen.
•    Utforska detaljerad information om deltagare och användande.

Rapporter om elevernas utveckling

•    Jämför elevernas utveckling och framsteg mellan olika skolor, kurser och ämnen.
•    Få en detaljerad bild av bedömningar och status över tid.
•    Få en samlad bild av en enskild elevs utveckling i förhållande till kunskapskraven.

Bild på Viktiga fördelar

Kommunikation och samarbete

En samlingsplats där pedagoger, elever och vårdnadshavare kan interagera och dela med sig utanför det vanliga klassrummet.

Skapa samarbetsytor för elever och lärare som utvecklar färdigheter och bidrar med arbetsglädje. Vårdnadshavare blir involverade i barnets skoldag genom vårdnadshavarportalen som automatiskt uppdateras och ger tillgång till uppgifter och mycket mer.

Pedagog till pedagog

Samarbetsytor: Pedagoger kan samarbeta mellan olika organisationer, skolor, klasser eller kurser.
Bibliotek: Pedagoger kan dela resurser i sitt Bibliotek, samarbeta i delade resurser samt betygsätta och bedöma resurser gemensamt.

Pedagog till elev

Planering: Pedagoger använder planeringen för att planera och organisera. Planeringen tydliggör arbetsgång och syftesmål för elever. Samt används som en yta för delning och samarbete med andra pedagoger.

Meddelande: Lärare och elever kan skicka meddelanden till hela klassen, en grupp eller en specifik person. Automatiska påminnelser kan skickas när det närmar sig deadline för inlämningsuppgift.

Bedömning och återkoppling: Pedagoger kan använda matriser för att ge elever konkret och utvecklande återkoppling på uppgifter.

Elev till elev

Diskussionsforum: Eleverna kan dela med sig av sina idéer på fler olika sätt genom att använda textredigerare för att spela in ljud och video eller bädda in extern media.

Mappar i kursgrupper: Grupper kan ha sina egna kursmappar och lägga till resurser. De kan även kommunicera via diskussionspanelen, chatten och via videokonferens.

Digitala samarbetsytor för elever: Elever kan bjuda in till samarbete i projekt eller skapa grupper för att studera tillsammans.

Pedagog/Skola till vårdnadshavare

Med en anpassad vårdnadshavarportal har vårdnadshavare enkelt och säkert tillgång till information om deras barn vilket underlättar kommunikationen mellan pedagog och vårdnadshavare.

Bild på Resurser

Individanpassat lärande i itslearning

Varje elev gör sin egen resa genom lärandet. Med itslearning kan elever skapa, samarbeta, kommunicera och reflektera över sitt lärande. Pedagoger kan använda funktionerna i itslearning för att göra varje del av undervisningen mer personlig.

Läs mer

Individanpassat lärande

Verktyg för kommunikation

Kommunicera genom nyhetsflödet, diskussionsforum, meddelanden, kalender eller vårdnadshavarportalen. Alternativen är många.

Verktyg för Planeringen

Planeringen kan anpassas efter behov och Skolverkets lärandemål finns tillgängliga. Det finns även möjlighet till delning, både externt och internt.

Verktyg för bedömningar

En mängd olika alternativ för bedömningar så som tester, prov och inlämningsuppgifter finns. Rapporter för varje elevs enskilda utveckling samt support för att kunna spåra aktiviteter som sker offline erbjuds.

Flexibla verktyg

Bibliotek för digitalt innehåll, anpassningsbara kurser, snabb åtkomst till olika resurser för undervisning och bedömning samt ljud- och videoinspelningsfunktion finns som flexibla verktyg i hela plattformen.

En anpassad profil för varje enskild elev innehåller all viktig information om planering, bedömning, uppgifter och kommunikation mellan elev och lärare.

En mängd olika alternativ av enhet och format

Mobilapp (iOs, Android), integrera med Google Drive och OneDrive, support av LTI-baserade verktyg och OneRoster.
Det är en stor utmaning för dagens lärare att på ett framgångsrikt sätt anpassa sin undervisning efter varje enskild elev. itslearning har verktyg för att stödja en mängd olika undervisningsmetoder, allt för att främja individanpassat lärande. Vår lärplattform stödjer pedagogiska metoder såsom kollegialt lärande, universalanpassat lärande (UDL), formativ bedömning, flipped learning och många fler.

Med itslearning kan lärare individanpassa sin undervisning genom att använda resurser från ett biblioteket eller analysera resultat för att ge elever uppgifter som är anpassade till dem.

Lärare ger personlig respons genom matriser och kan tillåta elever att skapa resurser samt bedöma och analysera resultatet. Lärare kan också låta elever göra sina röster hörda i klassrummet genom undersökningar, diskussionsforum eller enskilda utvecklingsplaner. Elever kan träna sin förståelse av begrepp och kunskapsmål med hjälp av t.ex. kamratrespons.

Individanpassat lärande

Verktyg för kommunikation

Kommunicera genom nyhetsflödet, diskussionsforum, meddelanden, kalender eller vårdnadshavarportalen. Alternativen är många.

Verktyg för Planeringen

Planeringen kan anpassas efter behov och Skolverkets lärandemål finns tillgängliga. Det finns även möjlighet till delning, både externt och internt.

Verktyg för bedömningar

En mängd olika alternativ för bedömningar så som tester, prov och inlämningsuppgifter finns. Rapporter för varje elevs enskilda utveckling samt support för att kunna spåra aktiviteter som sker offline erbjuds.

Flexibla verktyg

Bibliotek för digitalt innehåll, anpassningsbara kurser, snabb åtkomst till olika resurser för undervisning och bedömning samt ljud- och videoinspelningsfunktion finns som flexibla verktyg i hela plattformen.

En anpassad profil för varje enskild elev innehåller all viktig information om planering, bedömning, uppgifter och kommunikation mellan elev och lärare.

En mängd olika alternativ av enhet och format

Mobilapp (iOs, Android), integrera med Google Drive och OneDrive, support av LTI-baserade verktyg och OneRoster.
Det är en stor utmaning för dagens lärare att på ett framgångsrikt sätt anpassa sin undervisning efter varje enskild elev. itslearning har verktyg för att stödja en mängd olika undervisningsmetoder, allt för att främja individanpassat lärande. Vår lärplattform stödjer pedagogiska metoder såsom kollegialt lärande, universalanpassat lärande (UDL), formativ bedömning, flipped learning och många fler.

Med itslearning kan lärare individanpassa sin undervisning genom att använda resurser från ett biblioteket eller analysera resultat för att ge elever uppgifter som är anpassade till dem.

Lärare ger personlig respons genom matriser och kan tillåta elever att skapa resurser samt bedöma och analysera resultatet. Lärare kan också låta elever göra sina röster hörda i klassrummet genom undersökningar, diskussionsforum eller enskilda utvecklingsplaner. Elever kan träna sin förståelse av begrepp och kunskapsmål med hjälp av t.ex. kamratrespons.

Digitala resurser ger fantastiska möjligheter!

I itslearning kan du koppla planeringen, kurser, bedömningar och resurser till kunskapskraven – allt i en enda inloggning. 
Det säkerställer att all undervisning följer samma riktlinjer och att man kan mäta och följa upp elevers utveckling och framsteg.

Läs mer

Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkra ditt innehåll

Kommuner och skolor förlitar sig ofta på flera olika verktyg för att kvalitetssäkra och följa upp. 
I itslearning kan du ansluta planering, kurser, bedömningar och skapa resurser med relevanta kunskapskrav – allt i en enda inloggning. 
Det säkerställer att all undervisning i din kommun följer samma riktlinjer och låter dig mäta och jämföra enskilda elevers utveckling och framsteg.

En samlingsplats: Verktyg för kvalitetssäkring och uppföljning och mallar för undervisning och resurser finns samlat i en och samma plattform – med en enda inloggning.

Lagring och sökningar: Biblioteket är en central plats för att förvara innehåll som är skapat av pedagoger, skolor eller kommuner. Allt är sökbart genom nyckelord.

Standardanpassad planering: Planeringen tillåter pedagoger att bygga sina egna mallar av kurser som innehåller material från Biblioteket.

Standardanpassad bedömning: Med tillgång till Skolverkets lärandemål kan pedagoger utforma bedömningstillfällen som stärker elevernas lärande.

Delning av planering: Dela och kopiera lektionsinnehåll från en kurs till en annan.

Rapportera: Standardanpassade rapporter skapas automatiskt vid bedömning.

Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkra ditt innehåll

Kommuner och skolor förlitar sig ofta på flera olika verktyg för att kvalitetssäkra och följa upp. 
I itslearning kan du ansluta planering, kurser, bedömningar och skapa resurser med relevanta kunskapskrav – allt i en enda inloggning. 
Det säkerställer att all undervisning i din kommun följer samma riktlinjer och låter dig mäta och jämföra enskilda elevers utveckling och framsteg.

En samlingsplats: Verktyg för kvalitetssäkring och uppföljning och mallar för undervisning och resurser finns samlat i en och samma plattform – med en enda inloggning.

Lagring och sökningar: Biblioteket är en central plats för att förvara innehåll som är skapat av pedagoger, skolor eller kommuner. Allt är sökbart genom nyckelord.

Standardanpassad planering: Planeringen tillåter pedagoger att bygga sina egna mallar av kurser som innehåller material från Biblioteket.

Standardanpassad bedömning: Med tillgång till Skolverkets lärandemål kan pedagoger utforma bedömningstillfällen som stärker elevernas lärande.

Delning av planering: Dela och kopiera lektionsinnehåll från en kurs till en annan.

Rapportera: Standardanpassade rapporter skapas automatiskt vid bedömning.