Pedagoger

Engagera eleverna med individanpassad undervisning. Ha tillgång till ett digitalt bibliotek fullt med resurser du kan använda i undervisningen. itslearning är enkel att använda och sammankopplar dig med eleverna och vårdnadshavarna.

Jag vill veta mer

Bild på Nyckelfunktioner

Rapportera och analysera

Information du kan agera på

itslearning utökade rapporter gör det möjligt för din kommun eller skola att få värdefull information av användandet på lärplattformen. En värld av omfattande dashboards och rapporter som kommer att hjälpa din skola och kommun att fatta mer välgrundade beslut.
Itslearning utökade rapporter bygger på flexibilitet, och anpassas efter dina behov och önskemål så att du ska få bättre koll på de områden du vill fokusera på.

Rapporter för ledare

•    Få en tydlig överblick över hur eleverna presterar utifrån kunskapskraven.
•    Se trender i användandet för att hitta de typer av innehåll som används mest eller minst.
•    Följ hur utvecklingen framskrider inom visa kunskapsområden och för specifika färdigheter för att kunna identifiera områden som behöver uppmärksammas.

Rapporter för användare

•    Ha koll på införandet och identifiera skolor, roller eller användare som skulle ha nytta av utbildning eller stöd.
•    Upptäck i vilken omfattning itslearning används i arbetet med digitala hjälpmedel i klassrummen.
•    Utforska detaljerad information om deltagare och användande.

Rapporter om elvernas utveckling

•    Jämför elevernas utveckling och framsteg mellan olika skolor, kurser och ämnen.
•    Få en detaljerad bild av bedömningar och status I relation med tiden.
•    Få en samlad bild av en enskild elevs utveckling i förhållande till kunskapskraven.

Bild på Viktigaste fördelarna

En samlingsplats för pedagoger, elever och vårdnadshavare att interagera och dela med sig utanför de normala klassrummen.

Skapa community för eleven och pedagogen och få dem att bidra till att utveckla färdighet och bidra med arbetsglädje. Ha föräldrarna involverade i deras barns skolvardag genom en Föräldrarportal som automatiskt uppdateras på framsteg, ger tillgång till uppgifter och mycket mer.

Pedagog till pedagog

Community: Pedagoger kan samarbeta mellan olika städer, klasser eller kurser.

Bibliotek: Pedagoger kan dela resurser i sitt Bibliotek, samarbeta i delade resurser samt betygsätta och bedöma resurser.


Pedagog till elev

Planeraren: Pedagoger kan använda planeraren till mer än bara planera och organisera. Planeraren kan även användas till att kommunicera med andra pedagoger och elever.

Meddelande: Skicka meddelanden till hela klassen, en grupp eller en specifik person. Kan även skicka meddelanden och informera eleverna om deras uppgifter eller bara påminn dem om kommande inlämningsdatum.

Bedömning och återkoppling: Pedagoger kan använda matriser för att ge eleverna konkret och angripbar feedback på deras uppgifter.


Elev till elev

Diskussionsforum: Eleverna kan posta sina idéer på fler olika sätt genom att använda textredigerare för att spela in ljud och video eller bädda in extern media.

Mappar i kursgrupper: Grupper kan ha sina egna kursmappar och lägga till resurser. Kan även kommunicera via diskussionspanelen, chatten och via videokonferens.

Digital community för elever: Eleverna kan bjuda in andra för att samarbeta med projekt, intressen eller skapa grupper för att studera tillsammans.

Pedagog/Skola till vårdnadshavre

Med en anpassad Förälderportal, vårdnadshavare har enkelt och säkert tillgång till information om deras barn vilket gör kommunikationen mellan pedagog-vårdnadshavaren bättre.

Bild på Resurser

Individanpassat lärande i itslearning

Varje elev gör sin egen resa genom lärandet. Med itslearning kan elever skapa, samarbeta, kommunicera och reflektera själva. Pedagoger kan använda funktionerna i itslearning för att göra varje del av undervisningen mer personligt.

Läs mer

Individanpassat lärande

Verktyg för kommunikation

Kommunicera genom nyhetsflödet, diskussionsforum, meddelanden, kalender eller Föräldrarportalen. Alternativen är många och fler finns.

Verktyg för Planeraren

Planeraren är standardanpassad och det finns tillgång till matriser. Finns även möjlighet till delning, både externt och internt.

Verktyg för bedömningar

En mängd olika alternativ till bedömningar, tester, prov, inlärningsrapporter, rapporter för varje elevs enskilda utveckling samt support för att kunna spåra aktiviteter som sker offline.

Flexibla verktyg

Bibliotek för digitalt innehåll, anpassningsbara kurser, innehåll för biblioteket och bloggen som är skapat av eleven samt ljud- och videoinspelningsfunktion finns som flexibla verktyg i hela plattformen.

En anpassad profil för varje enskild elev innehåller all viktig information om planeraren, bedömning, uppgifter och kommunikation mellan eleven och pedagogen.

En mängd olika alternativ av enhet och format

Mobilapp (iOs, Android), Integrera med Google Drive och OneDrive, Support av LTI-baserade verktyg och OneRoster.

Det är en stor utmaning för dagens pedagoger att på ett framgångsrikt sätt anpassa sin undervisning efter varje enskilda elev. itslearning har verktyg för att stödja en mängd olika undervisningsmetoder, allt för att stödja individanpassat lärande. Vår lärplattform stödjer pedagogiska metoder såsom kollegialt lärande, universalanpassat lärande, kollegialt lärande, formativ bedeömning, flipped learning och många fler.
Med itslearning kan pedagoger individanpassa sin undervisning genom att använda resurser från ett biblioteket eller använda rekommendationer för att ge eleven uppgifter som är anpassade till dem.

Ge personlig respons genom matriser eller tillåt eleven att skapa, bedöma eller analysera resultatet. Pedagogerna kan också ge eleverna sin röst hörd i klassrummet genom undersökningar, diskussionsforum eller enskilda utbildningsplaner men även en chans att de får visa sin förståelse för begrepp och kunskapsmålen.

Individanpassat lärande

Verktyg för kommunikation

Kommunicera genom nyhetsflödet, diskussionsforum, meddelanden, kalender eller Föräldrarportalen. Alternativen är många och fler finns.

Verktyg för Planeraren

Planeraren är standardanpassad och det finns tillgång till matriser. Finns även möjlighet till delning, både externt och internt.

Verktyg för bedömningar

En mängd olika alternativ till bedömningar, tester, prov, inlärningsrapporter, rapporter för varje elevs enskilda utveckling samt support för att kunna spåra aktiviteter som sker offline.

Flexibla verktyg

Bibliotek för digitalt innehåll, anpassningsbara kurser, innehåll för biblioteket och bloggen som är skapat av eleven samt ljud- och videoinspelningsfunktion finns som flexibla verktyg i hela plattformen.

En anpassad profil för varje enskild elev innehåller all viktig information om planeraren, bedömning, uppgifter och kommunikation mellan eleven och pedagogen.

En mängd olika alternativ av enhet och format

Mobilapp (iOs, Android), Integrera med Google Drive och OneDrive, Support av LTI-baserade verktyg och OneRoster.

Det är en stor utmaning för dagens pedagoger att på ett framgångsrikt sätt anpassa sin undervisning efter varje enskilda elev. itslearning har verktyg för att stödja en mängd olika undervisningsmetoder, allt för att stödja individanpassat lärande. Vår lärplattform stödjer pedagogiska metoder såsom kollegialt lärande, universalanpassat lärande, kollegialt lärande, formativ bedeömning, flipped learning och många fler.
Med itslearning kan pedagoger individanpassa sin undervisning genom att använda resurser från ett biblioteket eller använda rekommendationer för att ge eleven uppgifter som är anpassade till dem.

Ge personlig respons genom matriser eller tillåt eleven att skapa, bedöma eller analysera resultatet. Pedagogerna kan också ge eleverna sin röst hörd i klassrummet genom undersökningar, diskussionsforum eller enskilda utbildningsplaner men även en chans att de får visa sin förståelse för begrepp och kunskapsmålen.

Digitala resurser ger fantastiska möjligheter!

I itslearning kan du koppla planeraren, kurser, bedömningar och resurser till kunskapskraven – allt i en enda inloggning. 
Det säkerställer att all undervisning följer samma riktlinjer och man kan noggrant mäta och följa upp elevers utveckling och framsteg.

Läs mer

Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkra ditt innehåll

Kommunerna och skolorna förlitar sig ofta på flera olika verktyg och många vill kunna kvalitetssäkra och följa upp. 
I itslearning kan du ansluta planeraren, kurser, bedömningar och frigöra resurser med dina kunskapskrav – allt i en enda inloggning. 
Detta kommer att säkerställa att all undervisning i din kommun följer samma riktlinjer och kan noggrant mäta och jämföra enskildas elevers utveckling och framsteg.

En samlingsplats: Verktyg för kvalitetssäkring och uppföljning och mallar till undervisningen och resurser finns samlat i en och samma plattform – med en enda inloggning.

Lagring och sökningar: Biblioteket är en central plats för att förvara innehåll som är skapta av pedagoger, skolor eller kommuner. Allt är sökbart genom nyckelord.

Standardanpassad Planerare: Planeraren tillåter pedagogen att bygga sina egna mallar av kurser som innehåller material från biblioteket.

Standardanpassad Bedömning: Bedömningar är anpassade i förväg för att motsvara innehållet i dina lektioner.

Delning av Planeraren: Dela och kopiera lektioner från en kurs till en annan.

Rapportera: Standardanpassade rapporter ingår automatiskt.

Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkra ditt innehåll

Kommunerna och skolorna förlitar sig ofta på flera olika verktyg och många vill kunna kvalitetssäkra och följa upp. 
I itslearning kan du ansluta planeraren, kurser, bedömningar och frigöra resurser med dina kunskapskrav – allt i en enda inloggning. 
Detta kommer att säkerställa att all undervisning i din kommun följer samma riktlinjer och kan noggrant mäta och jämföra enskildas elevers utveckling och framsteg.

En samlingsplats: Verktyg för kvalitetssäkring och uppföljning och mallar till undervisningen och resurser finns samlat i en och samma plattform – med en enda inloggning.

Lagring och sökningar: Biblioteket är en central plats för att förvara innehåll som är skapta av pedagoger, skolor eller kommuner. Allt är sökbart genom nyckelord.

Standardanpassad Planerare: Planeraren tillåter pedagogen att bygga sina egna mallar av kurser som innehåller material från biblioteket.

Standardanpassad Bedömning: Bedömningar är anpassade i förväg för att motsvara innehållet i dina lektioner.

Delning av Planeraren: Dela och kopiera lektioner från en kurs till en annan.

Rapportera: Standardanpassade rapporter ingår automatiskt.