Utvecklingsledare

itslearning hjälper er med kvalitetssäkring, uppföljning och kommunikation. Vår rapporteringsmodul underlättar för utvecklingsledare att identifiera utvecklingsområden och att fatta välgrundade beslut för hela organisationen.

Jag vill veta mer

Bild på Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkra ditt innehåll

Kommuner och skolor förlitar sig ofta på flera olika verktyg för att kvalitetssäkra och följa upp. 
I itslearning kan du ansluta planering, kurser, bedömningar och skapa resurser med relevanta kunskapskrav – allt i en enda inloggning. 
Det säkerställer att all undervisning i din kommun följer samma riktlinjer och låter dig mäta och jämföra enskilda elevers utveckling och framsteg.

En samlingsplats: Verktyg för kvalitetssäkring och uppföljning och mallar för undervisning och resurser finns samlat i en och samma plattform – med en enda inloggning.

Lagring och sökningar: Biblioteket är en central plats för att förvara innehåll som är skapat av pedagoger, skolor eller kommuner. Allt är sökbart genom nyckelord.

Standardanpassad planering: Planeringen tillåter pedagoger att bygga sina egna mallar av kurser som innehåller material från Biblioteket.

Standardanpassad bedömning: Med tillgång till Skolverkets lärandemål kan pedagoger utforma bedömningstillfällen som stärker elevernas lärande.

Delning av planering: Dela och kopiera lektionsinnehåll från en kurs till en annan.

Rapportera: Standardanpassade rapporter skapas automatiskt vid bedömning.

Bild på Unika fördelar

Rapportera och analysera

Information du kan agera på

itslearnings utökade rapporter gör det möjligt för din kommun eller skola att få värdefull information om användandet av lärplattformen. En värld av omfattande dashboards och rapporter som hjälper din skola och kommun att fatta välgrundade beslut.

itslearnings utökade rapporter bygger på flexibilitet, och anpassas efter dina behov och önskemål för att bättre överblicka de områden du vill fokusera på.

Rapporter för skolledare

•    Få en tydlig överblick över hur eleverna presterar utifrån kunskapskraven.
•    Se trender i användandet för att hitta de typer av innehåll som används mest eller minst.
•    Följ hur utvecklingen framskrider inom visa kunskapsområden och för specifika färdigheter, för att kunna identifiera områden som behöver uppmärksammas.

Rapporter för användare

•    Observera införandet och identifiera skolor, roller eller användare som skulle ha nytta av utbildning eller stöd.
•    Upptäck i vilken omfattning itslearning används i arbetet med digitala hjälpmedel i klassrummen.
•    Utforska detaljerad information om deltagare och användande.

Rapporter om elevernas utveckling

•    Jämför elevernas utveckling och framsteg mellan olika skolor, kurser och ämnen.
•    Få en detaljerad bild av bedömningar och status över tid.
•    Få en samlad bild av en enskild elevs utveckling i förhållande till kunskapskraven.

Bild på Resurser

Planera och kommunicera

Kursplaneringen i itslearning gör det enkelt för pedagoger att skapa och lägga till resurser, bedömningar och annat undervisningsmaterial. Vårt digitala bibliotek gör det enkelt för pedagoger att hitta och dela relevant material till undervisningen.

Läs mer

Kommunikation och samarbete

En samlingsplats där pedagoger, elever och vårdnadshavare kan interagera och dela med sig utanför det vanliga klassrummet.

Skapa samarbetsytor för elever och lärare som utvecklar färdigheter och bidrar med arbetsglädje. Vårdnadshavare blir involverade i barnets skoldag genom vårdnadshavarportalen som automatiskt uppdateras och ger tillgång till uppgifter och mycket mer.

Pedagog till pedagog

Samarbetsytor: Pedagoger kan samarbeta mellan olika organisationer, skolor, klasser eller kurser.
Bibliotek: Pedagoger kan dela resurser i sitt Bibliotek, samarbeta i delade resurser samt betygsätta och bedöma resurser gemensamt.

Pedagog till elev

Planering: Pedagoger använder planeringen för att planera och organisera. Planeringen tydliggör arbetsgång och syftesmål för elever. Samt används som en yta för delning och samarbete med andra pedagoger.

Meddelande: Lärare och elever kan skicka meddelanden till hela klassen, en grupp eller en specifik person. Automatiska påminnelser kan skickas när det närmar sig deadline för inlämningsuppgift.

Bedömning och återkoppling: Pedagoger kan använda matriser för att ge elever konkret och utvecklande återkoppling på uppgifter.

Elev till elev

Diskussionsforum: Eleverna kan dela med sig av sina idéer på fler olika sätt genom att använda textredigerare för att spela in ljud och video eller bädda in extern media.

Mappar i kursgrupper: Grupper kan ha sina egna kursmappar och lägga till resurser. De kan även kommunicera via diskussionspanelen, chatten och via videokonferens.

Digitala samarbetsytor för elever: Elever kan bjuda in till samarbete i projekt eller skapa grupper för att studera tillsammans.

Pedagog/Skola till vårdnadshavare

Med en anpassad vårdnadshavarportal har vårdnadshavare enkelt och säkert tillgång till information om deras barn vilket underlättar kommunikationen mellan pedagog och vårdnadshavare.

Kommunikation och samarbete

En samlingsplats där pedagoger, elever och vårdnadshavare kan interagera och dela med sig utanför det vanliga klassrummet.

Skapa samarbetsytor för elever och lärare som utvecklar färdigheter och bidrar med arbetsglädje. Vårdnadshavare blir involverade i barnets skoldag genom vårdnadshavarportalen som automatiskt uppdateras och ger tillgång till uppgifter och mycket mer.

Pedagog till pedagog

Samarbetsytor: Pedagoger kan samarbeta mellan olika organisationer, skolor, klasser eller kurser.
Bibliotek: Pedagoger kan dela resurser i sitt Bibliotek, samarbeta i delade resurser samt betygsätta och bedöma resurser gemensamt.

Pedagog till elev

Planering: Pedagoger använder planeringen för att planera och organisera. Planeringen tydliggör arbetsgång och syftesmål för elever. Samt används som en yta för delning och samarbete med andra pedagoger.

Meddelande: Lärare och elever kan skicka meddelanden till hela klassen, en grupp eller en specifik person. Automatiska påminnelser kan skickas när det närmar sig deadline för inlämningsuppgift.

Bedömning och återkoppling: Pedagoger kan använda matriser för att ge elever konkret och utvecklande återkoppling på uppgifter.

Elev till elev

Diskussionsforum: Eleverna kan dela med sig av sina idéer på fler olika sätt genom att använda textredigerare för att spela in ljud och video eller bädda in extern media.

Mappar i kursgrupper: Grupper kan ha sina egna kursmappar och lägga till resurser. De kan även kommunicera via diskussionspanelen, chatten och via videokonferens.

Digitala samarbetsytor för elever: Elever kan bjuda in till samarbete i projekt eller skapa grupper för att studera tillsammans.

Pedagog/Skola till vårdnadshavare

Med en anpassad vårdnadshavarportal har vårdnadshavare enkelt och säkert tillgång till information om deras barn vilket underlättar kommunikationen mellan pedagog och vårdnadshavare.

IKT

itslearning är en molnbaserad plattform, vilket betyder att det inte finns någon mjukvara som behöver installeras och inga uppdateringar som du själv måste utföra. itslearning integreras enkelt med en mängd olika plattformar och applikationer och har en drifttid med garanti på 99,7%.

Läs mer

Integrera med allt!

En lärplattform måste sömlöst leva i din vardag. Detta innebär att man kan sammanföra allt digitalt innehåll och all data från dina administrativa system, i en komplett lösning. I itslearning kan du ha allt i en plattform och i en enda inloggning.
onedrive-250x125
Med itslearning kan du integrera med ditt administrativa system, appar och externa resurser. Du kan även ge dina elever, vårdnadshavarna och pedagogerna en inloggning som täcker alla deras behov.

Med itslearning plus Office 365, som används av miljoner elever och pedagoger världen över, får du tillgång till ditt email-konto samtidigt som du också kan integrera med OneDrive. Du kan därmed enkelt ladda upp resurser och elever kan lämna in uppgifter.   logo_drive_64px

Har ni valt Google istället för Office365? Inga problem; vi kan även integrera med Google Drive. Pedagoger kan ladda upp filer från Google i en kurs eller dela uppladdade Google filer genom vårt Bibliotek.

Förtjust i Dropbox? Vi har löst även det åt er!dropbox_blue-2

Vi kan enkelt integrera med andra system eftersom vi följer  Learning Tools Interoperability® (LTI®), ett varumärke som tillhör IMS Global Learning Consortium Inc. (www.imsglobal.org). Eftersom LTI finns världen över kan du enkelt integrera men flera appar och leverantörer.

ims

Smidiga integrationer med ledande administrativa leverantörssystem betyder att vi kan hämta användare och klassinformation för att fylla kurshierakin i itslearning. Jämfört med alternativet att manuellt skapa och uppdatera användare och grupper, blir tidsbesparingen märkbar.

 

Integrera med allt!

En lärplattform måste sömlöst leva i din vardag. Detta innebär att man kan sammanföra allt digitalt innehåll och all data från dina administrativa system, i en komplett lösning. I itslearning kan du ha allt i en plattform och i en enda inloggning.
onedrive-250x125
Med itslearning kan du integrera med ditt administrativa system, appar och externa resurser. Du kan även ge dina elever, vårdnadshavarna och pedagogerna en inloggning som täcker alla deras behov.

Med itslearning plus Office 365, som används av miljoner elever och pedagoger världen över, får du tillgång till ditt email-konto samtidigt som du också kan integrera med OneDrive. Du kan därmed enkelt ladda upp resurser och elever kan lämna in uppgifter.   logo_drive_64px

Har ni valt Google istället för Office365? Inga problem; vi kan även integrera med Google Drive. Pedagoger kan ladda upp filer från Google i en kurs eller dela uppladdade Google filer genom vårt Bibliotek.

Förtjust i Dropbox? Vi har löst även det åt er!dropbox_blue-2

Vi kan enkelt integrera med andra system eftersom vi följer  Learning Tools Interoperability® (LTI®), ett varumärke som tillhör IMS Global Learning Consortium Inc. (www.imsglobal.org). Eftersom LTI finns världen över kan du enkelt integrera men flera appar och leverantörer.

ims

Smidiga integrationer med ledande administrativa leverantörssystem betyder att vi kan hämta användare och klassinformation för att fylla kurshierakin i itslearning. Jämfört med alternativet att manuellt skapa och uppdatera användare och grupper, blir tidsbesparingen märkbar.