Kategorier Inlägg

Lyft fortbildning för lärare med en lärplattform


Posted on

group of peolple collaborating

Din organisation kan förlora mycket pengar enbart för att ni håller fast vid ett ineffektivt system och lms är inget undantag. Med itslearnings next-generation learning management platform kan ni använda samma pålitliga, digitala lärmiljö för att utbilda både elever och lärare, med fokus på lärande, inte på inloggningar.

itslearning är en ”allt på ett ställe”-plattform för att organisera, skapa och genomföra utbildningar, bedömningar och analyser. Med itslearning kan alla i ert skolsystem arbeta effektivt, samarbeta och kommunicera – allt i ett enkelt gränssnitt som fungerar bra i många olika digitala redskap – från Chromebooks till Ipads och smartphones till laptops.

itslearning kan användas som en högfunktionell plattform för professionellt lärande och erbjuda lärare kvalitetsfortbildning i samma plattform som de använder för att undervisa. Utan att behöva läras upp i ett nytt digitalt system kan lärare tillbringa mindre tid med att ta reda på hur lärplattformen fungerar och mer tid med att undervisa.

Här är några olika exempel på hur itslearning kan förbättra lärares fortbildning

En inloggning

En enkel övergång från lärare till lärande utan att behöva lämna plattformen och utan att ni behöver betala några ytterliga licenskostnader. Lärare kan tillbringa mindre tid med att logga in och ut ur olika konton och mer tid med sina värdefulla undervisnings- och fortbildningsuppdrag.

Exempelkurser

Ni kan lägga upp fortbildningskurser för lärare på samma sätt som ni vill att lärare ska utforma sina kurser för elever genom att använda tydliga och varierade bedömningar, ”flippade klassrum”, samarbete, individualiserat lärande och bästa möjliga sätt att visa upp sina kunskaper.

Högre deltagande i utbildningar

När deltagare inte behöver lära sig hur man ska använda en helt ny lärplattform kommer de att bli mer motiverade att logga in och använda plattformen för professionellt lärande. När lärare upplever mer framgång än krångel i systemet är det mer sannolikt att de uppmuntrar andra att göra likadant.

Meningsfull återkoppling

Använd matriser och fritext för att ge återkoppling till lärare när de gör framsteg eller när de lämnar in uppgifter.

Dela-kultur

Skapa en kollegial ”dela-kultur”, där lärare kan samarbeta kring skapandet av innehåll och vara ett stöd för varandra med självutvärderingar och kamratrespons.

person at desktop

Förbättra samt förändra era inlärning- och undervisningsprocesser med itslearning.

Redskap i itslearning för professionell fortbildning

Biblioteket

itslearnings bibliotek låter lärare dela material på skol-, organisations-, eller global nivå. Element kan taggas enligt standardformuleringar och nyckelord vilket gör sökandet enkelt. Lärare kan dela redigeringsrättigheter och samarbeta för att skapa lärresurser och enkelt utvärdera och recensera de resurser de lånat från andra lärare.

Mallkurser

Kurser kan skapas från mallar för lärare, elever, administratörer och vårdnadshavare. De kan innehålla planeringar, resurser, lärandemål, dokument och kursinställningar.

Planeringar

Bygg planeringsområden och lektionsplaneringar i den anpassningsbara planeringen och lägg till innehåll direkt från itslearnings bibliotek. Dela och kopiera lektionsplaneringar mellan kurser och lägg till standardiserade bedömningar.

Projekt och kurser

Utveckla innehåll tillsammans i projekt och kurser. Skapa en professionell lärandekultur där lärare kan dela ideer, lektionsexempel och återkoppling. Låt lärare ladda upp film, ljud och text för att demonstrera användningen av modern teknologi i klassrummet.

Interagerande och reflektion

Skapa Individuella Utvecklingsplaner att använda för att dokumentera lärares professionella utveckling. Använd ePortfolio för reflektion, delning och återkoppling.

A happy student

Nyfiken på att veta mer?


Senaste inläggen

Slider error! Generator group not found:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *