Kategorier Inlägg, Inspiration

Sex sätt att använda en lärplattform för Blandade lärmiljöer


Posted on

I ett modernt klassrum kan det vara svårt att avgöra för hur teknologi bäst ska tillämpas för att vara ett stöd för lärande. Ett sätt är genom så kallad Blended learning, på svenska Blandade lärmiljöer; ett undervisningssätt som kompletterar traditionell klassrumsundervisning med aktiviteter på webben som eleven kan jobba med i sin egen takt. I stället för att bara förenkla lärandet, använder man här lärresurser på webben för att öka elevens förståelse för lärandemål och kursplan och lyfta den till en högre nivå.

Ett av de enklaste sätten att stödja blandade lärmiljöer är att använda en lärplattform. Med en lärplattform kan du enkelt koppla ihop aktiviteter på webben med klassrumsaktiviteter.

Här kommer sex förslag på hur du kan använda din plattform för blandade lärmiljöer: 

1.     Bädda in media från webben i lektionsplaneringar och arbetsområden

Hjälp studerande att bredda sin förståelse av ämnen genom att bädda in moduler från webben innehållande olika resurser: videor, artiklar, bilder och dokument. Att ge ett stort utbud av media ger varje studerande en möjlighet att välja det som passar bäst för deras inlärning. Dessutom håller du studerande engagerade genom att variera möjligheterna för dem att ta del av ett innehåll.

2.     Använd uppgifter från webben

Använd lärplattformen för att tilldela studerande uppgifter från webben, för att testa begrepp som ni gått igenom I klassrummet, som de kan slutföra i sin egen takt. Eller, bedöm studerande i klassrummet på kunskaper som de lärt sig genom webbresurser I lärplattformen. Båda dessa metoder ger studerande tid att bearbeta vad de lärt sig och tillägna sig de nya kunskaperna innan de testas på dem. 

3.     Uppmuntra till samarbete mellan studerande

Diskussionsforum kan vara ett fantastiskt sätt att uppmuntra till blandade lärmiljöer mellan studerande. Genom diskussioner kan elever dyka djupare i materialet och samarbeta med varandra. En lärplattform erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att kommunicera mellan lärare och studerande genom diskussioner och ger även möjligheten att bädda in länkar och bifoga media för att berika samtalet. 

4.     Använda rapporter och data för att skapa individuella lärandeplaner

Använd data som samlas från studerandes framstegsrapporter, till exempel i lärplattformen itslearning, för att leda studerande i rätt riktning för att lyckas med studierna. Individuella lärandeplaner kan i stor utsträckning förbättra studerandes möjligheter att lyckas när de arbetar i sin egen takt i en blandad lärmiljö. De kan också stärka deras självförtroende eftersom de kan planera, förstå och följa sina framsteg när de arbetar sig igenom kursplanen.

5.     Gör dig själv digitalt tillgänglig för dina studerande

Ge studerande tillgång till din feedback och dina tankar genom kommunikationskanaler i en lärplattform, så som snabbmeddelande och direkta kommentarer i deras arbeten. Studerande kan enkelt kontakta dig genom ett användarvänligt meddelandesystem för att ställa frågor och informera dig om omständigheter som kan påverka deras närvaro och lärande, så som sjukdom eller frånvaro från lektionstillfällen. Viktiga meddelanden från studerande kommer inte att tappas bort i din e-post och varje konversation kan lätt spåras till en tidigare utan att du behöver leta i en e-posttråd.

6.     Uppmuntra till självreflektion hos studerande

I itslearnings plattform kan studerande reflektera över sitt lärande i bloggar, ePortfolios och i Individuella lärandeplaner. Detta ger dem tillfälle att studera och justera sitt arbetssätt. De har också möjlighet att dela sitt arbete i dessa ytor med andra studerande och med familj och vänner. Vissa redskap tillåter andra att kommentera och ge feedback på arbete, vilket erbjuder en möjlighet för studerande att få konstruktiv kritik från många olika personer.

itslearning erbjuder alla dessa möjligheter och mer för att säkerställa införandet av en framgångsrik modell för blandat lärande. Hur skulle du använda en lärplattform för att stödja blandat lärande? Låt oss veta genom att kommentera nedan!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *