Kategorier Inlägg

Vad är Blandade lärstilar? Allt du behöver veta.


Posted on

Förr i tiden bestod undervisning oftast av elever i klassrum som lärde sig ett ämne helt och hållet genom böcker och lärarledda lektioner, utan någon hjälp av digitala källor så som lärplattformar. Men, i takt med teknologins landvinningar, har digitaliseringen även smugit sig in i klassrummen.

På 1980-talet började datorn bli allt vanligare i hemmen och därigenom även i klassrummen. Som ett direkt resultat av den digitala revolutionen gick man från analogt till digitalt i alla möjliga miljöer.

För utbildare blev resultatet något som kallas blandade lärstilar (blended learning). Denna undervisning har många fördelar och om du arbetar i ett klassrum kan dina elever verkligen dra nytta av detta.

Men vad är då blandade lärstilar egentligen? Låt oss reda ut detta och hur det kan hjälpa dina elever.

Vad är Blandade lärstilar?

Blandade lärstilar är även känt som ”hybridlärande” och ”blandad utbildning”. Det låter enkelt, men är faktiskt ganska komplicerat; det finns inte en tydlig definition av vad det innebär.

Sammantaget är blandade lärstilar ett sätt att integrera lärande online med traditionell offline-undervisning. Men det är inte tillräckligt att tillämpa detta på små bitar av en ämnesplan, det måste genomsyra hela undervisningen.

Det betyder att om dina elever lämnar in sina arbeten online, är inte det tillräckligt för att säga att du använder dig av blandade lärstilar. De digitala verktyg du använder måste även skapa ett värde som underlättar för dina elever att lära på det sätt som passar dem bäst.

För att generalisera kan man säga att det finns fyra sorters blandade lärstilar:

  1. Rotationsmodellen: Elever växlar mellan olika hjälpmedel för lärande; åtminstone en av dem online och resten i skolan. I den här modellen ingår individuell rotation, laborationsrotation och stationsrotation, så väl som flippade klassrum.
  2. Flexmodellen: Det mesta lärandet händer online och fysisk interaktion med lärare finns som stöd. Till exempel kan lärare ge individuell handledning eller handledning i mindre grupp.
  3. A la carte-modellen: Allt lärande sker online för en grupp elever, men för andra sker lärandet i skolan.
  4. Berikad virtuell modell: Elever har minimal kontakt med sin lärare, men den är obligatorisk. De gör större delen av sitt arbete online, där läraren kan erbjuda stöd.

Varför blandade lärstilar?

När man ser hur teknologi sprider sig till alla delar av vårt dagliga liv känns det vettigt att tillämpa digitala resurser som t ex en lärplattform i undervisningen. Här finns några sätt som det hjälper dina elever på:

Det gör lärandet roligare

Även om en del elever älskar att läsa böcker uppskattas det inte alls av många. Det kan göra lärandet väldigt enahanda vilket kan betyda att de inte tar åt sig nya kunskaper så lätt.

När du introducerar digital undervisning blir det enklare att tillämpa ”spelifiering” (gamification) på dina lektioner. Det kan locka fram dina elevers tävlingsinstinkt, vilket i sin tur kan engagera dem mer i ditt ämne. Även om det gäller ämnen som traditionellt ses som svårare och ”tråkigare”, som matematik och naturvetenskap, kan spelifiering omedelbart skapa ett större intresse hos eleverna.

Öka elevernas koncentration

När elever är hänvisade till en eller två medier (böcker och lektioner) finns risk att de snabbt tappar fokus. Människans genomsnittliga koncentrationstid är ca 8 sekunder. Så du kan tänka dig att traditionella föreläsningar kommer att få dina elever att gäspa och få något tomt i blicken.

Blandade lärstilar tillåter dina elever att se förbi böcker och lektioner för sitt lärande. När de har internet för sina fötter kan de ta hjälp av forum, chatter, filmer och interaktiva övningar för att ta till sig information. Ge dina elever fler redskap och de kommer att finna de som fungerar bättre för just dem och deras lärande!

Tillåt större flexibilitet i lärtakten

Vi nuddade vid detta tidigare: blandade lärstilar underlättar lärande för olika personligheter. Eftersom du har hela kursinnehållet online kan dina elever lära sig i den takt som passar bäst för dem. De blir inte så stressade över att de inte kan hålla samma takt som klasskamraterna.

Detta är särskilt bra för vuxna som har återvänt till utbildning och jobbar vid sidan om. De kanske inte har möjlighet att hålla samma takt som andra i ett lärarstyrt klassrum men kan verkligen göra sitt bästa med hjälp av blandade lärstilar, just för att de tillåts styra över när, hur och var de gör sitt skolarbete.

Kommunikationen fungerar bättre

I ett traditionellt klassrum kan det vara svårt att låta alla komma till tals. Det stämmer särskilt bra om du har många elever och inte kan hinna med alla i lika stor utsträckning. Men med hjälp av rätt lärplattformsteknologi kan blandade lärstilar skapa bättre kommunikation. Du kan publicera uppgifter, lägga ut meddelanden och ge feedback och resultat till varje individ på ett enklare sätt.

Och du kan fokusera mer på dina elever. Utan strikta lektionstider kan de skicka e-post och chatta med dig när de behöver och vice versa. Då kan man vara säkrare på att frågor och funderingar snabbt tas upp och besvaras.

Underlätta för elever att samarbeta och delta

Du kommer alltid att ha elever i ett klassrum som är för blyga för att deltaga i klassdiskussioner. Det är synd, eftersom de missar värdefulla lärtillfälle.

När du använder dig av online-redskap som anslagstavlor och chattar som finns att tillgå i en lärplattform, tillåter det alla att deltaga och känna sig bekväma med det. Det ger också dina elever en enkel kanal för att jobba med kamratrespons som hjälper alla att lära mer effektivt.

Ge blandade lärstilar ett försök!

Om du är en modern lärare tillämpar du säkert redan en början till blandade lärstilar i ditt klassrum. Oavsett om det är ett digitalt inlämningssystem för uppgifter, en lärplattform eller en sökfunktion online för att hitta utbildningsmaterial, finns det många sätt att hjälpa dina elever nå sina mål med hjälp av blandade lärstilar.

Med allt större tillgång till digitala hjälpmedel i våra dagliga liv, kan du hjälpa dina elever till ett mer effektivt lärande med större möjligheter att lyckas, då det inte finns några hinder för att använda teknologi i lärandet. Låt dem lära sig i sin egen takt och se hur de blomstrar.

Intresserad av att höra mer om blandade lärstilar?
Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev!

A happy student

Nyfiken på att veta mer?


Senaste inläggen

    Feed has no items.

Slider error! Generator group not found:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *