Kategorier Inspiration

5 tips för en lyckad vårtermin med itslearning


Posted on

Mitt i vintermörkret kan det kännas långt till sol och bad, men vi vet hur fort en vårtermin går. Loven blandas med nationella prov och rätt som det är står skolavslutningen för dörren. Det är med andra ord hög tid att förbereda sig och sina elever för att alla vid terminsslut ska kunna gå ut på sommarlov med vetskap om att ha gjort sitt absolut bästa och nått sina mål.

Vad kan vara bra att tänka på och hur kan itslearning vara ett redskap till framgång och underlätta för både lärare och elever? Med hjälp av itslearning blir det tydligt både för dig och dina elever vad som har gjorts, varför det har gjorts och vad ni behöver ta itu med under resten av läsåret. Har du under höstterminen planerat och bedömt i plattformen har du nu ett gediget underlag för fortsatt arbete!

1. Se över dina planeringsområden
Vad har du hunnit med? Vad finns kvar att göra? För många närmar sig nationella prov. Finns plan eller struktur för att förbereda elever så gott som möjligt? Genom att se över vilka planeringsområden ni har arbetat med under höstterminen får du hjälp att lägga upp vårterminen på bästa möjliga sätt. Återanvänd lyckade planeringar från tidigare år eller hjälps åt i kollegiet genom att enkelt kopiera material mellan kurser.

2. Skaffa dig en överblick över vilka lärandemål ni har arbetat med
I Rapport för lärandemålskopplingar under Status och uppföljning finns möjlighet att se över vilka lärandemål du har arbetat mycket eller mindre med, eller kanske inte hunnit med ännu. Genom att kombinera rapporterna under Status och uppföljning kan du få värdefull planeringshjälp.

3. Få en bild av elevernas aktivitet och framsteg
Använd 360°-rapporterna för att se hur det går för eleverna. Hur ser deltagande ut och när är de aktiva? Tar de del av instruktioner och uppgifter? Här kan du hitta värdefull information som visar dig hur alla elever i en kurs jobbar, både individuellt och som en hel grupp. Se om det finns saker som du behöver påminna om och eventuellt repetera under våren för att höja kunskapsnivån.

4. Ta ett grepp om kunskapskraven
Genom att titta på Rapport för lärandemål i Status och uppföljning kan du få en bild av vilka elever som har lärandemål kvar att uppnå. Hur ser det ut med progressionen? För att få med alla elever på tåget kan du rikta uppgifter specifikt till dem som behöver det. Du kan även använda dig av en lärsekvens för att försäkra dig om att elever tar del av just det material de behöver för att lyckas på bästa möjliga sätt med en slutuppgift.

5. Hjälp eleverna att utveckla varandra
Använd funktionen kamratrespons i verktyget Inlämningsuppgift. Kamratrespons är ett värdefullt redskap på alla nivåer av utbildning. Eleverna får ökad förståelse för syfte och mål när de arbetar med varandras texter oavsett om de går i tredje klass eller tredje ring. Elever kan hjälpas åt att förstå ett komplext innnehåll genom att t. ex. läsa varandras sammanfattningar av föreläsningar eller annat kursinnehåll. Och sist men inte minst avlastar kamratrespons i en stressad lärares vårterminsvardag!

Och tänk på, att när du startar upp ett nytt läsår i augusti har du möjligheten att återanvända allt ditt lyckade material och framgångsrika arbete i dina nya kurser!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *