Kategorier Inspiration

Kollegialt lärande


Posted on

Nyckelfaktorn för en framgångsrik skolutveckling.

För att förbättra resultaten i skolan krävs en tydlig och aktiv lärare samt en skolledning med förmåga att skapa en gemensam värdegrund.

”På Djäkneparkskolan används itslearning vid 99 % av alla lektionstillfällen.” – Mikael Pedersen
IT-Djäkneparkskolan

Betydelsen av kollegialt lärande

I många skolor saknas en adekvat värdegrund. Det handlar om att ha en genomtänkt grundsyn för skolan som är nödvändig för arbetet med skolans utveckling. Målet är att alla (personal, elever och föräldrar) ska känna sig delaktiga i verksamheten och vara stolta över den.

Vad passar bäst för din skola?

Det finns ett antal olika metoder som skulle kunna samlas under termen kollegialt lärande, till exempel learning study, lesson study, auskultation med återkoppling och kollegial handledning. Vilken modell man väljer för sin skola måste bero på förutsättningar och vad som passar bäst.

Kritiskt granska sitt eget och andras arbete

Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete.

Värdegrunden har betydelse för att:

  • Få en kollegial samsyn (ett fungerande team)
  • Skapa meningsfullhet hos eleverna och lärarna
  • Skapa klassanda för att få lugn och ro i klassrummet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *