Kategorier Inspiration

Flipped Classroom i itslearning


Posted on

Använd mindre tid på att upprepa dig själv – och mer tid med eleverna

”Flipped Classroom” eller ”Flipped teaching” bygger på en idé om att pedagogerna ska använda mer tid tillsammans med eleverna och mindre tid på genomgångar. Med andra ord innebär begreppet, undervisning som involverar filmmaterial med förklaringar om olika ämnen, i syfte att öka interaktionen och aktiviteten i klassrummet.

Det centrala elementet i begreppet Flipped Classroom är själva ”flippen”, som betyder att man vänder undervisningen, så att uppgifter och diskussioner med elever utförs i skolan och den traditionella undervisningen vid tavlan ges till eleverna som videolektioner. Katederundervisningen i klassen ersätts alltså av en mer aktiv elevundervisning, och den vanliga katederundervisningen digitaliseras och läggs ut som online-filmer istället. På så sätt behandlas centrala begrepp, teorier och arbetsmetoder framför datorn, så att det finns mer tid till diskussioner, grupparbeten och projekt i klassrummet. Därmed kan eleverna arbeta med Blooms lägsta taxonomiska nivåer därhemma, som är att förstå, lyssna och minnas, och då frigörs tid till att arbeta med de högre taxonomiska nivåerna, som är att analysera, använda, värdera och perspektivera, i klassrummet, där pedagogen och de andra eleverna är på plats och kan hjälpa till och ge återkoppling.

Genom att låta de studerande gå igenom materialet hemma med hjälp av korta filmer som förklarar det aktuella ämnet, blir de bättre förberedda inför undervisningen och har möjlighet att vara mer aktiva i skolan. Filmer kan också användas i själva undervisningen, så att eleverna kan komma igång med det aktuella ämnet oavsett om läraren är upptagen eller om de för tillfället har en vikarie.

Kort sagt ger tillgången till Flipped Classroom flera olika fördelar:

• Eleverna får mer tid till aktiv inlärning genom diskussioner och grupparbeten under lektionerna.
• Läraren får mer tid till att vägleda eleverna på deras individuella nivåer och ge dem återkoppling på olika aktiviteter.
• Läraren kan vara tillgänglig på flera platser samtidigt och kan därmed hjälpa fler elever – oavsett elevernas nivå.
• Eleverna kan själva bestämma när de vill se förklaringar på film, flera gånger om så behövs.

Hur kan du använda Flipped Classroom i itslearning?

Vår lärplattform itslearning hjälper dig som undervisar med att organisera, planlägga och optimera din undervisning med hjälp av filmer till olika professionella ändamål. Du får då mer tid till eleverna och kan höja nivån i klassen.

Skapa dina egna filmer

Med få klick kan du med hjälp av itslearning registrera och integrera filmer i dina ämnen, så dina elever kan få tillgång till allt material på ett och samma ställe och se filmförklaringar och filmmaterial om olika ämnen som ni ska arbeta med på lektionen.

Se vem som har klickat

Med våra sofistikerade rapporter, som är tillgängliga på din personliga sida, kan du som lärare se vem som har klickat på olika material och filmer och därmed kan du få en inblick i elevernas aktivitetsnivå.

Stöd elevernas reflektioner

Med itslearning kan du integrera filmer i bl.a. bloggar, diskussionsforum samt undersökningar och på så sätt uppmuntra eleverna att reflektera över sin inlärning.

Använd innehåll från internet

I itslearning har du möjlighet att lägga till relevant innehåll från externa hemsidor som YouTube, Vimeo och SoundCloud till dina ämnen för att skapa en mer interaktiv upplevelse för eleverna.

Ge konstruktiv återkoppling

Uppgifter kan skapas, besvaras och bedömas online, och det är möjligt för lärare att lägga till en film med återkoppling, som eleverna kan besvara eller kommentera. Du kan också ladda upp en film till dina ämnen, där du förklarar ändamålet med nästa lektion och ber eleverna besvara eller ställa eventuella frågor innan lektionen börjar.

Främja aktivt deltagande i undervisningen

Låt eleverna se en film innan undervisningen och uppmuntra dem till att reflektera över vad de har sett för att kunna arbeta bättre med ämnet i klassrummet och använda det som de har sett och lärt.

Stärk kommunikationen och samarbetet i klassen

Använd grupparbeten, diskussionsforum, projekt och filmkonferenser i undervisningen för att stärka elevernas kompetenser att samarbeta. Du kan också uppmana eleverna att kommunicera bättre med varandra – både i och utanför klassrummet – med hjälp av vår meddelandefunktion, där de kan skicka meddelanden sinsemellan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *