Kategorier Inspiration

Undervisning med itslearning förbereder elever för en internationell karriär


Posted on

Eleverna på IB-programmet på Nesbru gymnasieskola lär sig det som läraren Tor Øyvind Andersen kallar ”interkulturell förståelse”. Kurserna hålls på engelska och kursplanen har en internationell fokus som syftar till att ingjuta en interkulturell förståelse bland eleverna. itslearning stödjer detta arbete. 

itslearning hjälper Tor Øyvind dämpa kulturskillnaderna och använda engagerande undervisningsresurser för att förbereda eleverna inför ett arbete i ett modernt, multinationellt företag. Det underlättar också att de två organisationerna har en gemensam pedagogisk fokus. Tor Øyvind berättar hur han valde att använda moderna metoder, inklusive animeringar och simuleringar, i ett ämne som traditionellt sett har undvikit alternativa undervisningsmetoder. ”Om man tittar på undervisningskemins historia har det traditionellt sett bara funnits ett sätt att undervisa i ämnet. Det har ändrats dramatiskt det senaste årtiondet”, säger han.

Allt på ett och samma ställe

När Tor Øyvind först började använda itslearning för åtta år sedan använde han det främst för att hantera sina kurser. ”Jag postade klassmeddelanden på kursens infopanel. Jag gjorde anteckningar om kommande ämnen så att eleverna kunde förbereda sig i förväg,” förklarar han.

Idag har han utvecklat sina metoder till att inkludera uppladdning av multimedieinnehåll och att öva på bedömning för inlärning, ett fokusområde på Nesbru gymnasieskola. ”Verktygen i itslearning passar bra i bedömning för inlärning. itslearning underlättar bedömning för inlärning eftersom det gör det möjligt att integrera prov och uppgifter i ämnen. Det sätter fokus på inlärningsaspekten, inte på elevens slutbetyg.”

Eleverna tar ansvar för sin egen inlärning

Flera av resurserna som Tor Øyvind hittar laddas upp i lektionsplaneraren, där han gör dem tillgängliga för eleverna. Han använder också planeraren för att skissa på olika ämnen innan han tar upp dem på lektionen, vilket han säger håller eleverna orienterade. Han publicerar uppgifter veckor i förväg så att eleverna kan förbereda sig inför lektionen. ”Planeraren är verkligen itslearnings hjärta. Det är ett trevligt sätt att hålla eleverna informerade hela tiden. Man kan lägga in nästan vad som helst där”, förklarar Tor Øyvind. ”Det ger eleverna möjlighet att ta ansvar för sin egen inlärning. Informationen finns där för dem, och de kan utnyttja den för att förbättra sin inlärning. Jag tycker om det, och de tycker om att ha allt på ett och samma ställe.”

 

Samma pedagogiska fokus

IB-programmet kräver att lärare hela tiden bedömer elevernas framsteg under terminens gång. Ett slutbetyg ges i slutet av terminen, men många bedömningspoäng ges under tiden. ”Min huvuduppgift som lärare är att bedöma var mina elever befinner sig i sin inlärningsprocess. Jag fastställer hela tiden var de är och frågar dem sedan var de vill vara. Därefter diskuterar vi vad de behöver göra för att uppnå sina mål. Fokus på pågående formativ bedömning förstärktes i IB-programmet i och med en nyligen introducerad ny komponent. Denna nya komponent, Approaches to learning (AFL), kommer att utgöra en väsentlig del av undervisningsmetoderna i alla våra ämnen. AFL erbjuder eleverna verktyg för att reflektera över och ta ansvar för sin egen inlärning. Enligt Tor Øyvind har itslearning mycket goda möjligheter att stödja detta nya byte med sina effektiva sätt att ge eleverna feedback.

itslearning möjliggör bedömning för inlärning, säger Tor Øyvind. ”Inlärningsplattformen lägger fokus på inlärningsaspekten, inte på elevernas slutbetyg”, säger han.

”Jag använder uppgiftsverktyget en hel del för att ge snabb feedback. Inlärningsplattformen samlar dessutom allt på ett och samma ställe. Allt finns i betygsboken, vilket ger eleverna och lärarna en överblick över allt som eleven gör i ett ämne. Resultaten från prov och uppgifter däri ger en mycket bra bild av hur mina elever lyckas. IB-samordnaren kan dessutom komma åt betygsboken och hjälpa eleverna med skolarbetet vid behov”, förklarar Tor Øyvind.

Simuleringar och animeringar hjälper eleverna visualisera reaktioner

En atom är svår att föreställa sig. Det är inte alla som klarar det, säger Tor Øyvind. ”Man måste liksom se den i huvudet. Det kräver faktiskt en hel del fantasi”, förklarar han. Webbaserade inlärningsmaterial kan hjälpa elever som har svårt att visualisera saker som kemiska ekvationer och reaktioner. För att alla hans elever ska kunna visualisera kemi ger Tor Øyvind dem videofilmer, bilder och länkar till bra sajter. Allt för att hjälpa dem visualisera inlärningsmaterialet.

”Det finns faktiskt ingen som kan se molekyler interagera och reagera. Det är simuleringarna och animeringarna på nätet som ger de abstrakta koncepten liv. Det är underbart att kunna integrera dessa material i itslearning. Internet är en guldgruva när det gäller sådana material, och itslearning är ett nav där de förvaras”, säger Tor Øyvind.

Anonyma undersökningar mäter elevernas framsteg

Anpassad inlärning är det senaste inom utbildningsvärlden, men ibland hjälper det om eleverna också kan kommunicera anonymt med sina lärare, säger Tor Øyvind Andersen, kemilärare på Nesbru gymnasieskola.

Att de anonyma undersökningarna mäter elevernas framsteg stämmer extra bra på IB-programmet på Nesbru. Där samlas elever från olika länder – omkring en tredjedel av de 60 IB-eleverna kommer från andra länder än Norge – för att slutföra sin gymnasieutbildning. Läroplanens internationella fokus förbereder sina elever inför ett arbete i en multikulturell miljö.

Att undervisa elever med olika bakgrund ställer stora krav på lärarna. Tor Øyvind minns en av sina tidigare elever, en tjej från ett asiatiskt land. Till hans bestörtning verkade hon aldrig bli bättre, och när han frågade om hon tyckte att det var svårt insisterade hon på att allt var som det skulle. ”Vid den tiden förstod jag inte att det i hennes kultur är förolämpande att tala om för läraren att man inte förstår läroplanen”, förklarar han.

Överbrygga kulturella inlärningsbarriärer

Idag använder Tor Øyvind itslearnings undersökningsverktyg för att skapa sig en bild av elevernas förståelse för inlärningsmaterialet parallellt med att prata med dem personligen. ”itslearnings undersökningsverktyg är som en termometer i mitt klassrum. Jag använder det på varje lektion. Jag kartlägger eleverna genom att fråga saker som ”Vad är det du inte förstår?” ”Är läxorna för enkla?” ”Håller du på att få panik?” förklarar Tor Øyvind. ”Vi gör det regelbundet, och jag får en tydlig bild av var mina elever befinner sig. Det fungerar även på elever som inte vågar prata på lektionen eftersom de vet att de får vara anonyma. Jag önskar bara att jag hade haft det verktyget med min tidigare elev. Jag tror att hon hade varit mer villig att berätta vad det var hon inte förstod.”

 

Tor Øyvind kartlägger sina elever för att mäta kunskap och aktivera tidigare kunskaper.

itslearnings undersökningar kan användas i kurser och projekt för att få fram elevernas åsikter om ett visst ämne. Man kan lägga in en röstning som ett innehållsblock på förstasidan eller på kurssidan, och resultaten kan visas i procent. Inom kemi använder Tor Øyvind också undersökningar som ett avancerat organisationssystem för att aktivera elevernas tidigare kunskaper innan han påbörjar ett nytt ämne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *