Kategorier Inspiration

Utveckla elevernas kunskaper med hjälp av omvända klassrum


Posted on

Skulle du våga vända om den traditionella klassrumsundervisningen? Läraren Anne Cathrine Gotaas på Sandvika gymnasieskola i Norge hävdar att det finns bra alternativ till den traditionella klassrumsundervisningen. Hon har använt det ”omvända klassrummet” på sina ekonomi- och mattelektioner sedan 2007 och har märkt en tydlig uppgång i elevernas kunskaper.

 

Men hur vänder man på ett klassrum? Det är lätt: eleverna förbereder sig inför lektionerna genom att titta på filmföreläsningar hemma som läraren har tagit fram med hjälp av itslearning. Därefter tillbringar de tiden i klassrummet med att arbeta med uppgifter. Med hjälp av denna teknik har hon fått mer tid över till enskilda elever och små grupper på lektionen, då hon vägleder dem genom uppgifterna och fyller eventuella luckor i elevernas förståelse.

Mer tid för enskilda elever

Anne Cathrine Gotaas var en av två vinnare i tävlingen Bäst användning av itslearning 2011. Hon vann tack vare sitt arbete med det omvända klassrummet i itslearning. Den andra iMacen och kameran gick till Dee Kerwick-Chrisp från Storbritannien för hennes extremt kreativa användning av individuella utbildningsplaner (IUP). Båda vinnarna visar upp extremt bra användningar av itslearning, som visar sig ha en positiv effekt på elevernas utbildning.Anne Cathrine har upptäckt att eleverna lär sig bättre om man använder de teoretiska filmerna i praktiska prov och förklarande sekvenser i itslearning.” Medan de förklarande sekvenserna används för att hjälpa eleverna fram på sin läroväg, erbjuder proven en omedelbar återkoppling på svaren och låter eleverna bedöma sin egen kunskapsnivå”, förklarar hon.

Även om hon aldrig bedömer proven själv eller ger betyg, använder hon resultaten för att se var eleverna har svårt med teorin. Därefter kan hon planera tiden i klassrummet mer effektiv för att fylla eventuella luckor i elevernas förståelse.

För att göra det lättare för eleverna att hitta filmerna i ett senare skede finns de även i en mappstruktur i itslearning.

Inspirerad av distansundervisningskurser

Anne Cathrine hörde först talas om konceptet med det omvända klassrummet när hon gick en webbaserad fortbildningskurs på universitetet år 2005. På den tiden lade hennes lärare ut undervisningsfilmer i itslearning, där man förklarade teorin på en whiteboardtavla. Om eleverna inte förstod det som lärdes ut första gången, kunde de gå tillbaka och se det igen.

”Jag upptäckte att det var en väldigt bra metod”, säger hon. ”Att jag kunde se på teorin flera gånger om hjälpte mig enormt mycket. Jag hade förmodligen inte blivit godkänd om jag bara hade fått förlita mig på böcker.”

Hjälpa svagare elever

Två år senare undervisade Anne Cathrine en klass där tre–fyra elever riskerade att inte bli godkända. För att hjälpa dem lite extra spelade hon in sina föreläsningar, som de sedan kunde titta på i itslearning. ”Jag fick väldigt positiv respons från eleverna, men det viktigaste för mig var att alla elever fick godkänt”, säger hon.

Anne Cathrines första filmer visade när hon gjorde uträkningar på papper, vilket hon spelade in med en webbkamera. Nu använder hon gratisversionen av Screencast-O-Matic för att göra en skärminspelning. I dag har hon filmer av alla ämnen i de kurser som hon undervisar, men hon har inte gjort alla själv.

”Det finns redan så många bra filmer på Internet, så jag behöver inte göra allt själv”, säger hon. ”Jag hittar kvalitetsfilmer på t.ex. YouTube eller khanacademy.org och lägger helt enkelt in dem i itslearning.”

Effektivt, men krävande

Anne Cathrine tycker att itslearning är ett bra verktyg för att se vem som har tittat på filmerna. Efter en semester upptäckte hon till exempel att bara två av 17 elever hade loggat in på itslearning för att titta på filmerna. Då bestämde hon sig för att låta eleverna se dem på lektionen.

Är det omvända klassrummet då bättre än modellen med det traditionella klassrummet?

”Medan klassrumsundervisning kräver att hela klassen är uppmärksam, kan man istället se en film om och om igen. Det gör däremot inte lärarens liv lättare, eftersom det är mer krävande att guida eleverna genom uppgifter på lektionen än vad det är att undervisa.”

En del hävdar dock att de omotiverade eleverna inte har tillräckligt med disciplin för att titta på filmer hemma på sin egen tid, och att det därför är bättre att läraren ser till att de får teorin på lektionen. Anne Cathrine håller inte med. För att alla ska förstå filmerna gör hon dem så enkla som möjligt.

”En del elever får ut väldigt lite av klassrumsundervisningen, och jag tror inte att de elever som inte bryr sig om att titta på filmerna hemma skulle ha gjort andra läxor. Med det omvända klassrummet kan de i alla fall gå tillbaka till itslearning för att se filmerna i skolan.”

Hur stimulerar man de smartaste eleverna om filmerna är enkla?

”Jag delar ofta in eleverna i grupper på olika nivåer och låter elever på samma nivå arbeta tillsammans och testa sig själva mot varandra”, förklarar hon. ”En annan fördel är att de smartaste eleverna inte behöver se när jag går igenom enkla saker för hela klassen – de behöver bara snabbspola och ägna sin tid åt mer avancerade uppgifter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *