Vi är stolta över att presentera vår 100:ade produktuppdatering!

Vad är nytt i release 100?

Följ oss på Twitter för att ta del av våra senaste uppdateringar.

Förbättrad överblick vid bedömningar av inlämningar

Nu kan lärare samtidigt granska och bedöma inlämningar i inlämningsuppgifter.

Med hjälp av funktionen kan du bedöma och ge eleverna utökad feedback, allt från EN ENDA VY. Funktionen har en mycket smidig navigering, så att du snabbt kan gå igenom varje elevs arbete och gå vidare till nästa elev. Den fungerar med Google Docs, Office Online och itslearnings egen dokumentläsare som direkt visar det inlämnade dokumentet. Om eleverna har skickat in en multimediafil, till exempel en video, kan den spelas upp i samma vy.

Lärare kan som tidigare använda bedömningsskalor och/eller bedömningsmatriser för att bedöma inlämningarna samt ge feedback i texteditor, vilket kan inkludera video- eller ljudinspelningar.

 

Ny mediespelare

Feedback i ljud- och videoformat har alltid varit en viktig del av undervisning och lärande. Vi har lagt till en ny ljud-/videospelare utan Flash som är baserad på HTML5 och WebRTC. Den nya mediespelaren behöver inget tilläggsprogram, fungerar på mobila enheter och kommer att vara tillgänglig i textredigeraren i hela itslearning.

Men det är inte allt! Vi har också förbättrat vår befintliga Flash-baserade mediespelare. Du väljer själv. Nu har du fler möjligheter att undervisa, lära dig samt samarbeta, oavsett vilken typ av enhet du använder.

Den nya media spelaren aktiveras för alla kunder den 17 september. Om ni vill ha den aktiverad innan dess, kan ansvariga för er itslearningsite kontakta itslearnings support.

Ny förbättrad bedömningsöversikt

Den förbättrade bedömningsöversikten kan ladda mer innehåll på en sida och laddar betydligt snabbare. Information visas när pekaren hålls över en rubrik eller cell . Bättre tillgänglighet och förbättrad tangentbordsnavigering.

Har du någon gång undrat hur dina kurser ser ut från elevernas sida?

Har du någon gång undrat hur dina kurser ser ut från elevernas sida? Med den här nya funktionen kan du se hur det ser ut! Menyn ”Visa som” finns längst upp till höger på skärmen. När du väljer ”Visa som” för en annan profil än din egen visas en blå banner överst på sidan. Bannern informerar lärarna om att de tittar på kursen som en annan roll och att redigeringsalternativen därför saknas.

Lärarna kan se elevernas uppgiftslistor, men inte uppgifter som är tilldelade specifika elever eller grupper.

Aktivera Fil eller mapp för alla kunder

För att säkerställa att alla kunder får den nya och förbättrade filuppladdningsupplevelsen aktiverar vi ”Fil och mapp” för alla kunder när de lägger till kursresurser, vilket ersätter ”Fil eller länk”. Nya kunder och kunder som redan har börjat använda ”Fil eller mapp” kommer inte att märka av några förändringar, men för kunder som har använt funktionen ”Fil eller länk” kommer följande ändringar att göras:

  1. Verktyget ”Fil eller länk” kommer att ersättas av funktionen ”Fil eller mapp” på sidan där man lägger till element i en kurs
  2. Ett nytt Länk-verktyg finns tillgängligt på samma ställe
  3. I samband med detta inaktiveras det gamla fil-verktyget för de kunder som haft det parallellt med ”Fil eller länk”-verktyget. De filer som redan finns som gamla fil-verktyget kommer fortfarande att fungera.

Kunder som har använt ”Fil eller länk” kommer nu att få mer enhetlighet när de laddar upp filer i itslearning.

 

Inlämningsuppgift: förbättringar för filer

Vi har gjort förbättringar när det gäller hur filer läggs till, presenteras och hur filåtgärder kan utföras.

Lägga till filer
När du skapar eller besvarar en inlämningsuppgift blir den nya filuppladdningsfunktionen tillgänglig.

Se filer
Om du klickar på filnamnet öppnas filen. Alla andra åtgärder kan hittas under knappen till höger om filnamnet.

När Office Online är aktiverat kan lärare till exempel redigera och kommentera det dokument som eleverna har lämnat in. Om läraren ändrar för mycket eller raderar en del av innehållet av misstag finns nu alternativet ”Visa senast inlämnade version”. Detta är inte den primära åtgärden, eftersom den egentligen bara behövs i vissa fall. Därför finns nu den här åtgärden under knappen. Det kommer att göra det lättare att förstå vilken den primära åtgärden är.

Förbättringar av lärsekvenser

 

Visa innehåll i trädmenyn

Innehåll i lärsekvenser visas nu i trädmenyn. Det görs av två skäl:

● Ibland vill du göra ändringar i en resurs i lärsekvensen. Nu kan användare öppna en resurs genom att klicka på namnet i trädmenyn och genom att klicka på den i steget.
● Genom att visa resurser för en lärsekvens i trädmenyn blir det tydligare att om du raderar lärsekvensen raderar du också dess innehåll – precis som med en vanlig mapp.

 

Alternativ vid radering av en lärsekvens att omvandla lärsekvensen till en mapp

Om det finns resurser i en lärsekvens erbjuder vi nu alternativet att omvandla lärsekvensen till en vanlig mapp istället för att radera den.

Tydligare feedback när du delar innehåll från tredje part till biblioteket

Med hjälp av IMS LTI kan du bädda in LTI Deep Content-länkar i textredigeraren. Redigeraren är en del av de verktyg som kan delas i Biblioteket, till exempel Inlämningsuppgift eller Sida. Det innebär att lärare på en skola med en licens att använda ett tredjepartsverktyg kan dela det med skolor som inte har en licens.

Istället för att lyfta ut innehållet eller sluta dela har vi beslutat att informera lärare som återanvänder innehållet om ett potentiellt problem och påminna dem om att de kan kopiera verktyget och ta bort anslutningen till tredje part eller ersätta den med en licensierad version..