Vad är nytt i release 96?

360° rapporter ger dig värdefulla insikter om dina studerande

Ibland kan det vara svårt att få en bra överblick över studerandes aktiviteter, progression och bedömningar. De nya 360° rapporterna ger dig snabbt en bättre överblick och möjlighet att agera och anpassa innehåll och undervisning.

Funktionen består av 3 huvudområden : aktivitet, framsteg och bedömningar. Använd rapporterna för att se vilka studerande som behöver stöd, följ gruppens framsteg eller enskilda studerandes utveckling.

360° rapporterna kommer att finnas tillgängliga i kursmenyerna.

Observera att rapporterna successivt kommer att göras tillgängliga inom en treveckorsperiod efter releasen, så oroa dig inte om du inte kan se dem direkt.

 

Möjlighet att tillåta alla kursdeltagare att publicera Anslag

Uppmuntra studerandes engagemang genom att ge dem möjligheter att skriva anslag.

Lärare kan nu tillåta alla i kursen att publicera anslag, men kan fortfarande moderera alla anslag och kommentarer. Inställningen finns tillgänglig genom kugghjulet till höger om Anslag.

Uppmärksamma också att inställningen ”Inaktivera kommentarer för nya anslag” har flyttats från kursens inställningar till de nya inställningarna för Anslag.

Ändra storlek på bilder i texteditorn

Förra releasen kom möjlighet att ändra storlek på bilder i texteditorn genom att dra i bilden, nu kan du också ändra storlek genom att ändra på bredd- och höjd, med eller utan bibehållen proportion.

Högerklicka på bilden du lagt till i editorn – Bildegenskaper.


Kurskod visas efter kursens namn

Nu visas även kurskoden bredvid kursnamnet på flera ställen, t ex när du kopierar innehåll från en kurs till en annan.

Redigerade kalenderhändelser sparas automatiskt

Det är nu enklare för lärare att redigera kalenderhändelser. När du skrivit in din text, kan du bara klicka utanför det öppnade fönstret och beskrivningen sparas automatiskt.

Nya itslearning - Sitelayout och layout för Infosidor

För siter som har det nya gränssnittet, Nya itslearning, kommer nu möjlighet att lägga upp bild, logotyp och text. Detta kan göras för sidan Start samt för Infosidor som nås i menyvalet Grupper.

Administratörer kan aktivera detta via menyvalet Mer alternativ (tre punkter uppe till höger) för Startsidan och infosidorna. Bara administratörer på sitenivå har tillgång till Sitelayout. Lokala administratörer har tillgång till layout på infosida för skolan/organisationen.

Förbättringar i biblioteket

Slutligen har vi gjort några små förändringar för att förbättra Biblioteket:

* För att spara utrymme har vi flyttat knappen ”Lägg till i Biblioteket” till menyvalet Mer alternativ (tre punkter uppe till höger) för resurser som kan läggas till i Biblioteket, ex elementet Sida.

* Sökresultaten effektiviseras nu ytterligare när de har lärandemål kopplade.

* För att snabba upp sökningarna döljer vi nu lärandemål när man granskar innehåll från andra länder.