Vad är nytt i release 97?

Förbättrade 360-gradersrapporter

Våra omfattande 360-gradersrapporter blir nu ännu bättre. På rapportens startsida har vi lagt till kursgruppfilter som visar aktivitet, förlopp och bedömning, så att du kan få ännu mer skräddarsydd feedback för ett urval av studerande.

Om du navigerar till ett område där det ännu inte finns några data (t.ex. trendkurvan för bedömning), kommer du nu att kunna se ett meddelande eller infografik. Detta hjälper till att understryka att det ännu inte finns några data, i motsats till data som är ofullständiga eller av lågt värde.

 

Bättre åtkomst till data

Om ni vill ha tillgång till information för analys eller använda den i ett eget rapporteringsverktyg, hittar ni denna i datalagret (Data Warehouse). I den här releasen har vi utökat vad som är tillgängligt:

  • Du kan nu se hur mycket tid som varje studerande har lagt på respektive del, aktivitet eller resurs.
  • Mer data kan dras in i varje batch – du kan nu dra in upp till två miljoner rader med data i taget, vilket för många kunder motsvarar flera månaders information.
  • Vi har förbättrat all datalager-dokumentation för att du lättare ska kunna förstå modellen och informationsdjupet som är tillgängligt via developer.itslearning.com.

Ändringar i användarhanteringen

EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018, och vi tar efterlevnaden av denna på största allvar. För fullständig information om vad vi gör för att säkerställa att vår webbplats och produkt är uppdaterad, besök den här sidan.

Som en del av vårt arbete i att säkerställa kompatibilitet med GDPR visar vi nu varningsmeddelanden om att tilläggsappar kan skicka personuppgifter till tredje part vid skapande/registrering av tillägg i utvecklarportalen. Samma varning visas även under Admin – Hantera appar – Hantera menyer och Standardtillgänglighet där varje kunds systemadministratörer kan konfigurera tilläggsappar för sin site.

För att hjälpa våra kunder att leva upp till användarnas rättigheter har vi lagt till ett ”GDPR-verktyg” för systemadministratörer för att visa, exportera, begränsa och radera alla personuppgifter för en itslearning-användare.

 

 

Roller och ansvarsområden enligt GDPR

Alla GDPR-förfrågningar bör komma från användaren (en itslearning-användare) till den personuppgiftsansvarige (en itslearning-kund), som i sin tur antingen kan eller inte kan använda vår funktion eller be itslearning om hjälp att utöva rätten för itslearning-plattformen. Varje enskild begäran måste beaktas och behandlas innan åtgärder vidtas. Användarens rättigheter beskrivs i kapitel 3 i GDPR (https://gdpr-info.eu/chapter-3/). Dessa rättigheter är inte absoluta och bör behandlas inom ramen för både GDPR och lokala bestämmelser.

Observera att det enligt GDPR finns undantag från utövandet av användarens rättigheter när uppgifterna anses nödvändiga:

  • för att värna rätten till yttrandefrihet och information för andra användare
  • för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller utföra en uppgift av allmänt intresse
  • för arkivering, historiska eller statistiska ändamål

Enligt GDPR är användarens rättigheter något mellan honom/henne och den personuppgiftsansvarige. Alla förfrågningar från användaren till itslearning kommer att överlämnas till kunden. itslearning kommer att samarbeta i god tro med kunderna för att säkerställa att de kan utöva användarnas rättigheter på ett skyndsamt sätt.

Förutom administrativa och andra funktioner som redan finns i itslearning står itslearnings dataskyddsombud/DPO och vårt serviceteam till förfogande för att hjälpa våra kunder, i deras egenskap av personuppgiftsansvarig, att uppfylla användarens rättigheter.

Besök den här sidan för mer information.

Uppdaterade globala inställningar för LTI-verktyg och tilläggsbiblioteket med mera

Det finns nya site-inställningar för LTI-verktyg och tilläggsbiblioteket i Redigera globala inställningar – Funktioner och säkerhet under Verktyg och innehåll. Ta med LTI-verktyget på sidan Lägg till resurser aktiverar/inaktiverar LTI-verktyget på sidan Lägg till i kurser.

Systemadministratörer kan även göra så att användarna endast kan skapa nya LTI-verktyg med sekretessnivå Anonym genom inställningen Tillåt endast LTI-verktyg med sekretessnivå Anonym. Om användaren då försöker redigera ett befintligt LTI-verktyg med annan sekretessnivå och klickar på Spara, visas en dialogruta med en bekräftelse på att LTI-verktyget istället kommer att sparas med sekretessnivån Anonym. Användaren kan välja att fortsätta genom att klicka på OK eller på Avbryt för att avbryta. Nu går det, precis som i tidigare version av inlämningsuppgift, att överföra svar på inlämningsuppgifter från arbetsportfolion till bedömningsportfolion. För svar skrivna i texteditorn skapas en HTML-fil. Detta gäller även för feedback från lärare.

Med site-inställningen Aktivera åtkomst till app-biblioteket på samma ställe, kan systemadministratörer välja om tilläggsbiblioteket med appar ska vara tillgängligt för användarna eller inte under Lägg till i kurser.

 

Nu går det, precis som i tidigare version av inlämningsuppgift, att överföra svar på inlämningsuppgifter från arbetsportfolion till bedömningsportfolion. För svar skrivna i texteditorn skapas en HTML-fil. Detta gäller även för feedback från lärare.