Vad är nytt i release 98?

Nu finns kamratrespons i itslearning

Lärande är en kollaborativ process. Kamratrespons är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som sätter eleverna i rollen som pedagoger, vilket gör att de får en mer komplett och grundlig förståelse av materialet samtidigt som det sparar tid åt lärarna och ger eleverna en röst och valfrihet. För detaljerad information, kolla in den här videon från vårt produktteam.

Förbättringar av portföljbedömningen

Nu kan lärare och elever skapa filer direkt i Arbetsportfolio. Eleverna kan även överföra en kopia av filer från sin arbetsportfolio till Bedömningsportfolio. Siteadministratörer kan avgöra om Om mig och Blogg ska vara tillgängligt för alla ePortfolios genom att gå till Admin > Redigera globala inställningar > Funktioner och säkerhet:

Rapporter med förbättrad sorteringsfunktion

Nu är det ännu enklare att få tillgång till alla insikter som följer av 360-gradersrapporter. Vi har förbättrat hur de sorteras på flera olika sätt:

  • Återkoppling när det inte finns någon information att visa – istället för tomma grafer får du återkopplingen om kursen som helhet.
  • Filtrera efter elementtyp på sidan bedömningsinformation – se enklare vilka delar som eleven har förstått bäst
  • Sortera efter aktivitetssammanfattning, förloppssammanfattning eller betygsframsteg – oavsett vilken information du efterfrågar så är den aldrig längre bort än en knapptryckning

Förhindra olämpligt användande av meddelandesystemet

Lärande är socialt, men ibland används samma verktyg som möjliggör viktig kommunikation istället för mobbing och negativitet. För att bekämpa detta och för att se till att itslearning fortsätter att vara inkluderande och stödjande har vi gjort ett antal förbättringar av våra säkerhetsfunktioner för meddelandefunktionen. Nu har vi gjort så att elever kan ”rapportera” kränkande kommentarer. Lärarna får då ett meddelande om detta och kan vidta åtgärder. Eleverna kan även blockera andra elever som har publicerat kränkande meddelanden. För närvarande är denna funktion inaktiverad som standard. Ansvariga för er itslearningsite kan ta kontakt med sin kontaktperson på itslearning för att aktivera funktionen.

Skapa nya lärandemål medan du lägger till innehåll

Nu är det enklare än någonsin att skapa dina egna, anpassade lärandemål när du skriver i planen, lägger till inlämningsuppgifter eller tilldelar uppgifter. När du öppnar dialogrutan ”Lägg till lärandemål” finns det nu en ny knapp för att skapa lärandemål. För närvarande är denna funktion inaktiverad som standard. Ansvariga för er itslearningsite kan ta kontakt med sin kontaktperson på itslearning för att aktivera funktionen.

Deep-Linking-stöd för LTI

Som en del av vårt kontinuerliga engagemang för interoperabilitet med tredje part förbättrar vi hur vi arbetar med LTI 1.1 och inför stöd för IMS LTI Deep Linking i moduler. Det gör att vi kan arbeta med fler verktygs- och innehållsleverantörer.

Nu kan du använda IMS LTI Deep Linking för att infoga innehåll från tredje part i WYSIWYG-editorn. Du kan till exempel infoga videoklipp från Kaltura i uppgifter, anteckningar, på sidor och många andra platser. Du kan länka till tredjepartsverktyg som Kaltura Media Gallery direkt från menyerna i itslearning. Vill du utforska kraften hos IMS LTI Deep Linking i itslearning? Kontakta din itslearningkontakt så hjälper han eller hon dig att installera funktionaliteten. När programmet har konfigurerats kan din skola börja använda det.