Vad är nytt i release 99?

Individanpassat lärande med lärsekvenser

Det finns ingen strategi för undervisning som passar alla. Olika intressen, inlärningsstilar och förståelsenivåer kan vara en utmaning när det finns begränsade alternativ och resurser. Men med itslearnings nya funktion är det enkelt att anpassa inlärningsupplevelsen och skapa förutsättningar för att studerande ska lyckas genom att skapa en serie resurser som gör att de kan utvecklas i sin egen takt och gå vidare baserat på resultaten.

Lärsekvenser kan skapas från sidan Lägg till och lärare kan använda befintliga resurser i kursen eller göra om en mapp med resurser till en lärsekvens.

  • Snabbstarta med resurser som redan finns på din dator, i din molnlagring eller i itslearning och koppla dem på det sätt som önskas.
  • Använd Biblioteket i itslearning för att snabbt hitta innehåll och inkludera dem i lärsekvensen.
  • Lägg till lärsekvenser i kursmallar i itslearning – lämpar sig särskilt väl för organisationer som skapar kurser centralt.

Se mer om hur lärsekvenser fungerar på http://bit.ly/howto-learningpaths 

 

Meddelanden – nya möjligheter

Med de nya ändringarna i meddelandesystemet är det nu ännu enklare för lärare och studerande att ta kontakt med varandra, sortera på meddelanden som är viktiga och som administratör att få bättre kontroll över sekretessinställningarna.

I det förbättrade meddelandesystemet kan alla tagga ett meddelande som är viktigt med en stjärna, svara en specifik användare även i en gruppkonversation, samt vidarebefordra ett meddelande.

Vi har även redigerat sekretessreglerna som administratörer ställer in. När ändringar har gjorts i sekretessinställningarna, speciellt om ändringen rör borttagning av ett alternativ för att starta kommunikationen med en viss användare, visas nu en bekräftelsedialogruta. Kom ihåg att ändringar av inställningarna inte påverkar tidigare konversationer.

Förbättrad hantering av kurser för administratörer

Hantering av kurser och/eller projekt underlättas efter följande tre förbättringar:

  • Hantera många kurser på en gång – Identifiera och markera de kurser/projekt som ska tas bort eller arkiveras, nu utan begränsningar på grund av sidindelning.
  • Förbättrad sökfunktion – Hitta kurser/projekt enklare med vår nya sökfunktion som letar efter nyckelord i titeln, inte bara i början av strängen.
  • Fler filter – antal deltagare, dagar sedan senaste besök, och arkiverat före ett visst datum är nya alternativ som erbjuds.

Arbetsportfolio, nu med Office Online och en ny filuppladdare

Om Office Online är aktiverat kan lärare och studerande nu skapa dokument i Word, Excel och PowerPoint direkt i arbetsportfolion. Dessa dokument kan även överföras till bedömningsportfolion.

Filuppladdaren i arbetsportfolion har förbättrats.

Fler förbättringar

  • Ny infografik för elevens 360-graders aktivitetsrapport: Besök efter veckodag och tid på dagen gör att lärarna kan se hur mönstret för de studerandes aktiviteter ser ut på veckobasis.
  • Förbättringar av LTI-integrationen: Administratören kan redigera namnen på LTI-verktygen i menyn för att göra det mer användarvänlig. LTI-innehållet visas numera i helskärmsläge när det visas i en kursresurs.
  • Datalagring: Informationen på developer.itslearning.com har uppdaterats på varje entitet för att visa kopplingen till datalagret och hur detta används. Det går även att se hur de är kopplade till varandra. Scenarier och exempel tillhandahålls för att visa bästa praxis. Många entiteter har uppdaterade datumdata som gör att administratörerna kan uppdatera all lagrad information mellan två datum. Detta möjliggör även uppdateringar varje dag, vecka eller månad.