Schools
Young teenage girl on her mobile
Engagera unga sinnen med itslearning
Engagera unga sinnen med itslearning

itslearning LMS tillhandahåller så många olika sätt för lärare att skapa engagerande lektioner, motivera elever och kommunicera med föräldrar.

itslearning erbjuder många olika sätt för lärare att skapa engagerande undervisning, motivera elever och kommunicera med vårdnadshavare.

Hur vi hjälper skolor

Bygg relationer

Bygg positiva elev-lärarrelationer med t.ex. snabb feedback och digitala high fives.

Kommunicera

Bra kommunikation är en nyckel till framgång. Håll kontakten med elever och låt även vårdnadshavare bli involverade.

Samarbeta

Uppmuntra kollegialt lärande och grupparbete. I itslearning kan det göras enkelt med kursmallar och delade resurser.

Se våra funktioner

Varför lärare gillar itslearning