LMS-funktionalitet

itslearning erbjuder ett brett spektrum av funktioner och är byggt för att kunna anpassas efter era behov, så att teknik och god undervisning kan komplettera varandra. En av de största tillgångarna med vår plattform är att ni har full tillgång till allt ifrån enkla till avancerade LMS-funktioner, från dag 1.

Kommunikation

Kommunikation är nyckeln till att sammanföra lärare med elever och deltagare. Vårt LMS gör det enkelt via:

Samarbete

Verktyg för olika samarbetsformer finns i plattformen som gynnar både undervisnings- och läranderesultat.

Mobil app

Fungerar på de flesta mobila enheter så att det går att ha undervisning i princip var som helst och gör det lätt hålla kontakten med elever och deltagare.

Resurser och aktiviteter

Multimediaverktyg för interaktion och varierat lärande

Bedömning

Ge respons på uppgifter, gör bedömningar och test på ett ställe, och låt elever och deltagare göra självutvärdering eller ge kamratrespons.

Reflektion och utveckling

Gör anpassningar i undervisningen och tillgodose individuella behov hos deltagare.

Rapporter

En helhetsöversikt över deltagarnas lärande med data som skickas direkt till era rapporter och skoladministrativa system.

Utökade Rapporter för skolledare- standard och individuellt anpassade

Standardrapporter som hjälper till i det systematiska kvalitetsarbetet. De visar hur olika skolor använder funktioner i itslearning såsom bedömningar och kopplingar till lärandemål. Individuellt anpassade skolledarrapporter som exempelvis indikerar vilka elever som riskerar att inte uppnå godkänt betyg.

Organisation

Planeringsverktyg som kan delas och återanvändas på olika sätt och med olika grupper.

Tilläggstjänster

itslearning kan ge mer