Kvalitetssäkring och uppföljning

Kvalitetssäkra ditt innehåll

Kommuner och skolor förlitar sig ofta på flera olika verktyg för att kvalitetssäkra och följa upp. 
I itslearning kan du ansluta planering, kurser, bedömningar och skapa resurser med relevanta kunskapskrav – allt i en enda inloggning. 
Det säkerställer att all undervisning i din kommun följer samma riktlinjer och låter dig mäta och jämföra enskilda elevers utveckling och framsteg.

En samlingsplats: Verktyg för kvalitetssäkring och uppföljning och mallar för undervisning och resurser finns samlat i en och samma plattform – med en enda inloggning.

Lagring och sökningar: Biblioteket är en central plats för att förvara innehåll som är skapat av pedagoger, skolor eller kommuner. Allt är sökbart genom nyckelord.

Standardanpassad planering: Planeringen tillåter pedagoger att bygga sina egna mallar av kurser som innehåller material från Biblioteket.

Standardanpassad bedömning: Med tillgång till Skolverkets lärandemål kan pedagoger utforma bedömningstillfällen som stärker elevernas lärande.

Delning av planering: Dela och kopiera lektionsinnehåll från en kurs till en annan.

Rapportera: Standardanpassade rapporter skapas automatiskt vid bedömning.