Rapportera och analysera

Information du kan agera på

itslearnings utökade rapporter gör det möjligt för din kommun eller skola att få värdefull information om användandet av lärplattformen. En värld av omfattande dashboards och rapporter som hjälper din skola och kommun att fatta välgrundade beslut.

itslearnings utökade rapporter bygger på flexibilitet, och anpassas efter dina behov och önskemål för att bättre överblicka de områden du vill fokusera på.

Rapporter för skolledare

•    Få en tydlig överblick över hur eleverna presterar utifrån kunskapskraven.
•    Se trender i användandet för att hitta de typer av innehåll som används mest eller minst.
•    Följ hur utvecklingen framskrider inom visa kunskapsområden och för specifika färdigheter, för att kunna identifiera områden som behöver uppmärksammas.

Rapporter för användare

•    Observera införandet och identifiera skolor, roller eller användare som skulle ha nytta av utbildning eller stöd.
•    Upptäck i vilken omfattning itslearning används i arbetet med digitala hjälpmedel i klassrummen.
•    Utforska detaljerad information om deltagare och användande.

Rapporter om elevernas utveckling

•    Jämför elevernas utveckling och framsteg mellan olika skolor, kurser och ämnen.
•    Få en detaljerad bild av bedömningar och status över tid.
•    Få en samlad bild av en enskild elevs utveckling i förhållande till kunskapskraven.