Kategorier Inspiration, Nyheter

Digitalisering i den svenska gymnasieskolan – Hur kan LMS göra skillnad?


Posted on

Digitalisering i den svenska gymnasieskolan

I den moderna utbildningsmiljön är digitalisering viktigare än någonsin. Dagens undervisningsmiljö sträcker sig långt bortom klassrummets fyra väggar. Eleverna har ett mycket flexibelt förhållningssätt till sina studier, och förväntar sig att de kan använda sig av teknik på olika sätt i sina studier.

Gymnasieskolan har en vision att tillhandahålla utbildning i toppklass, och genom att välja rätt teknik kan den ge bättre stöd till eleverna i kraft av sin behörighet för högre utbildningar och yrkesförberedande program.

Utifrån detta ska vi gå igenom de aspekter som utbildnings- och IT-ansvariga behöver tänka på när det gäller skolans digitala strategi – fortsätt läsa nedan så får du reda på mer.

Nyckelaspekter av en digitaliseringsstrategi

När beslut ska fattas om att implementera teknik och introducera digitala satsningar är det några viktiga saker som måste beaktas för att skolans digitaliseringsstrategi ska bli så framgångsrik och effektiv som möjligt.

Exempel:

• Säkerställa att strategin är i linje med skolans utbildningsmål.
• Tydliggöra att tekniken behöver växa och utvecklas i takt med att lärbehoven förändras; den måste vara fullt anpassningsbar.
• Säkerställa en effektiv implementeringsstrategi, och att både lärare och användare upplever att de får tillräckligt med stöd och hjälp i de olika faserna.
• Säkerställa att den utbildningstekniska lösningen kan integreras med befintliga digitala verktyg och program som skolan redan tillämpar.
• Vara på det klara med att tekniken ska underlätta både samarbete och kommunikation mellan lärare och elever, och också mellan eleverna, och att den valda utbildningstekniska lösningen möjliggör detta på ett effektivt sätt.

Genom att beakta dessa aspekter kan utbildnings- och IT-ansvariga se till att en digitaliseringsstrategi får önskat resultat för skolan som helhet.

Hur kan LMS vara nyckeln?

LMS är en onlinemiljö för lärare, deltagare och administratörer där de kan träffas och interagera, och utgör på sätt en del av den digitala lärprocessen. Istället för att begränsa undervisning och lärande till enbart det fysiska klassrummet, kan lärarna med hjälp av LMS utvidga lärmiljön så att eleverna kan bedriva distansundervisning på ett smidigt och effektivt sätt. Läs hur lärandet kan göras effektivt såväl hemma som i skolan.

LMS huvudsakliga syfte är bättre undervisning och digitalt lärande i gymnasieskolan som är i linje med skolans utbildningsmål. Utifrån detta är det viktigt att skolledningen fastställer en pedagogik som bereder vägen för denna teknikimplementering, så att elevernas inlärningsresultat blir så positivt som möjligt.

lärare, deltagare och administratörer

Vilka är lärarnas och elevernas utbildningstekniska förväntningar?

För lärarna finns ett antal förväntningar. LMS är ett effektivt sätt att förbättra undervisning och lärande genom att fungera som ett centralt nav för standarder, kurser och bedömningar. Kursplanshantering är en viktig del i LMS. Den gör det möjligt att enkelt välja undervisningsplaner och -program samt på ett effektivt sätt bedöma studieresultat.

Dessutom är möjligheten att erbjuda eleverna en flexibel och anpassad e-utbildningsmetod en stor fördel med en utbildningsteknisk lösning som exempelvis LMS. Genom att eleverna ges möjlighet att presentera sina kunskaper och insikter i ett visst ämne på flera olika sätt, exempelvis genom att skapa ett bildspel eller spela in en video, kan lärarna bidra till att elevernas inlärningsförmåga maximeras.

Ytterligare en stor fördel med LMS är att effektiviteten kan förbättras. Lärarna lever under hård tidspress i dagens skola; med hjälp av LMS kan de enklare skapa och dela ut uppgifter och granska bedömningar så att de får mer tid över för sina elever.

Från elevernas synpunkt är det viktigt att skolan säkerställer att det LMS som väljs kan uppfylla utbildningsmiljöns ständigt föränderliga krav, samt maximera elevernas möjlighet till förbättrade studieresultat. Detta uppnås bäst genom att säkerställa enkelt och smidigt samarbete, och att eleverna kan dela idéer och dokument både i och utanför klassrummet. Detta kommer att resultera i att alla elever kan bli framgångsrika i och med att de har tillgång till de verktyg de behöver för att uppnå sina mål.

Som del av vår LMS-implementering hjälper itslearning din gymnasieskola med en digital strategi på toppnivå och detaljerade projektplaner. Om du vill förverkliga din vision av framstående utbildning vid din institution, kontakta oss idag.

online demo

Online demo

Förstå en digital lärplattform för utbildning / LMS och hur man använder det på 15 minuter!


Recent Posts

Slider error! Generator group not found:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *