Kategorier Nyheter

Checklista för lärare inför skolstart


Posted on

Nyheter
3 minuters läsning
Focus Keyword
Author Image - Focus Keyword

Vânia Hasegawa, itslearning

Användbara tips inför skolstart

Hej lärare!

Det nya akademiska skolåret är här och för att underlätta den nya starten har vi sammanställt en checklista för lärare och kursansvariga.

FASTSTÄLL FÖRVÄNTNINGAR FÖR TERMINEN

Det är viktigt att fastställa tydliga förväntningar för kommande termin, både för läraren men även studenternas sida. Vilka förväntingar finns på kursen, lärandet, sammarbete och arbete? Det är bra att dela med sig av dessa riktlinjer till studenterna i början av läsåret och se till att de tillämpas konsekvent under hela året.

Ännu bättre är att involvera studenterna i skapandet av riktlinjerna och förväntningarna. Låt de vara en del av diskussionen och själva dela med sig av hur de vill forma sitt lärande. Hur kan ni tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för en givande termin och lärmiljö?

PLANERA ’ICEBREAKER’ AKTIVITETER

För att underlätta för studenterna i början på läsåret samt främja en välkomnande och bekväm miljö kan det vara givande att planera in några ’Icebreaker’ aktiviteter och teambuilding övningar. Att skapa en positiv och inkluderande lärmiljö kan vara avgörande för en lyckad termin. Här har vi listat några exempel:.

GÅ IGENOM SÄKERHETSRUTINER

Det är viktigt att bekanta sig med skolans säkerhetsrutiner för nödsituationer. Se till att både du och studenterna är förberedda på att hantera oväntade situationer så som brand, en medicinsk nödsituation eller någon annan potentiell nödsituation genom att veta hur ni alla ska agera.

DELTA I PERSONALMÖTEN OCH UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

Se till att delta i alla personalmöten eller professionella utvecklingsmöjligheter som tillhandahålls av skolan. Att delta i dessa möten kan ge dig värdefulla insikter och resurser för att förbättra din undervisning.

SKAPA TYDLIGA RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION

Kommunicera tydligt till studenterna tidigt om hur kommunikationen ska se ut över terminens gång. Vilka kanaler kommer att användas, hur kontaktar de lärare, var lämnas uppgifter in osv. Detta kan inkludera e-post, en klasswebbplats eller en kommunikationsapp. Kom ihåg att se över både interna och externa regler, GDPR (General Data Protection Regulation) som kan verka avlägset och tråkigt, är särskilt viktigt.

FÖRBERED TEKNIK

Vi rekommenderar att du bekantar dig med alla tekniska verktyg eller plattformar som kommer att användas i lärandet, t.ex. en lärplattform som itslearning eller utbildningsappar. Se till att du har den utbildning och de resurser som krävs för att integrera tekniken i din undervisning.

KOMMUNICERA MED KOLLEGOR

Överväg att kontakta andra lärare och kollegor på din avdelning eller utbildningsprogram för att diskutera hur ni kan anpassa er läroplan, utbyta resurser och arbeta tillsammans för att planera lektioner. Detta kan både spara tid och agera som inspiration för nya aktiviteter.

Focus Keyword

BEKANTA DIG MED DE VIKTIGASTE VERKTYGEN SOM FINNS TILLGÄNGLIGA I ITSLEARNING

Genom att göra detta kan du dra nytta av vad plattformen har att erbjuda, och inte bara förbättra dina undervisningsmetoder utan också ge studenterna en givande inlärningsupplevelse.

Stort lycka till med det nya skolåret!

Besök vår sida för att hålla dig uppdaterad med de senaste ’Back to School’ nyheterna.

Prenumerera på itslearning nyhetsbrev!

lärplattform

Mer från bloggen

Slider error! Generator group not found: