Kategorier Nyheter

’Icebreakers’ för en smidigare terminstart


Posted on

Nyheter
6 minuters läsning
digitalt lärande
itslearning

Vânia Hasegawa, itslearning

När det närmar sig skolstart ser många lärarna fram emot möjligheten att träffa sina studenter och skapa en positiv samhörighet i klassrummet. Att engagera sig i olika övningar för att bryta isen utgör en utmärkt metod för att påbörja denna process. Genom att delta i dessa aktiviteter hjälper studenterna inte bara till att etablera kontakter med varandra, utan främjar även en gynnsam och välkomnande lärmiljö.

I början av en ny termin kommer många nya ansikten in i klassrummet. Att skapa kontakter och inleda nya samtal kan förbättra inlärningsupplevelsen under hela året, oavsett om det är en gymnasie-, yrkes- eller universitetsklass. ’Icebreakers’ är ett utmärkt sätt att hjälpa studenterna att bekanta sig med varandra. De kan främja samarbete och bidra till utvecklingen av en stark gemenskap. Den här artikeln ger lärare en mängd olika idéer till ’Icebreaker’ aktiviteter för att göra skolstarten till en trevlig upplevelse.

För universitets- och yrkesstuderande

yrkeshögskola

Gissa vem?

Denna aktivitet är ett fantastiskt sätt att öka studenternas deltagande samt lära känna varandra. För att kunna delta måste större grupper delas in i mindre.
• Dela ut ett indexkort till varje student och be dem att skriva sitt namn tillsammans med tre spännande fakta om sig själva.
• Om du har flera grupper rekommenderas att du utser en ledare till varje grupp. Ledarna ska sedan samla ihop och blanda indexkorten.
• Gruppmedlemmarna ska försöka gissa vilken person som avses medan någon upprepar fakta från ett kort. Om personen som beskrivs på kortet förblir oidentifierad måste ledaren fortsätta att läsa det andra faktumet högt, och därefter det tredje faktumet.
• Om personen på kortet förblir okänd bör de avslöja sin identitet.

’My favourite’

Denna isbrytare är en snabb och enkel aktivitet som kan göras antingen som en engångsföreteelse eller på veckobasis. I denna isbrytare får varje student möjlighet att turas om och identifiera sin favoritsak. Använd gärna följande kategorier som tema för just denna aktivitet:
• Mat
• TV Serie
• Låt
• Skådespelare
• Film
• Årstid
• Maträtt
• Färg
• Djur

För att spela My Favourite, be dina elever att komma ihåg en kamrats favoritsak från den föregående omgången innan de delar med sig av sin egen favoritsak som passar in i den aktuella kategorin.

Var i världen..

• Samla din grupp och ge dem lite tid att fundera ut tre ledtrådar som definierar deras ursprung.
• Efter att studenterna i varhe grupp har bestämt sina ledtrådar, besök varje grupp och be dem att presentera sina ledtrådar. På så sätt kan de andra gruppmedlemmarna identifiera deras ursprungsort.
• Efter att ha delat ut ledtrådarna till varje grupp, besök varje grupp och be eleverna att presentera sina ledtrådar. På så sätt kan de andra gruppmedlemmarna identifiera deras ursprungsort.

Jag valde det här universitetet/institutionen/utbildningen för att…
• Samla eleverna i en cirkel
• Den första personen presenterar sig och berättar varför hen valde det här utbildningen
• Den andra personen upprepar namnen på alla som kom före dig, samt anledningen till valet
• Den sista personen måste namnge alla och förklara varför de valde sin utbildning

För distans-/online undervisning

distans undervisning

Favoritskaer

– För att hantera en stor klass rekommenderas att dela in dem i mindre grupper och dela in dem i ’breakout rooms’
– Be varje student att välja en personlig sak, till exempel ett älskat husdjur, ett kärt fotografi eller något annat föremål som har ett betydande värde för dem.
– Be dem berätta varför detta är så betydelsefullt och vilka minnen det väcker.

Historien om ditt namn

Denna aktivitet syftar till att främja en bättre förståelse för elevernas olika bakgrunder och familjehistorier.
– Be att varje student presenterar sig genom att berätta sitt namn och historien eller ursprunget till sitt namn.
– Elever som kommer från liknande bakgrunder eller kulturer kan relatera till varandra genom denna övning.

Öde ö

– Dela in eleverna i små grupper och be dem föreställa sig att de är kvar på en öde ö.
– När eleverna har delats in i grupper ger du dem en lista med viktiga saker för överlevnad.
– Innan eleverna arbetar i grupp bör de prioritera och rangordna varje sak individuellt.

Detta utmanar inte bara deras problemlösningsförmåga utan hjälper dem också att skilja mellan individuella och kollektiva behov.

Var va du?

– Välj ett slumpmässigt år eller månad och år.
– Uppmuntra eleverna att berätta vad de gjorde, till exempel var de bodde, vilken del av skolan eller arbetet de tyckte bäst om, hur de använde sin fritid eller om de till exempel utövade någon sport.

Svaren kan förvåna dig.

Ole Lindgrens favorit icebreakers

Ole Lindgren, som har över 10 års erfarenhet av undervisning, arbetar för närvarande som pedagogisk konsult på itslearning. Sedan första dagen har Ole använt sig av isbrytare för att skapa en känsla av gemenskap bland sina nya studenter.

”Som pedagogisk konsult med många års erfarenhet anser jag att isbrytare är ett fantastiskt verktyg för att främja en känsla av gemenskap bland studenterna. Det fina med dessa aktiviteter är att de stimulerar till skratt och samtal utan att gå in på personliga områden. Detta säkerställer att ingen student känner sig obekväm eller utpekad. Mina favorit-isbrytare innehåller knäppa och roliga frågor som hjälper studenterna att lära känna varandra på ett roligt och lättsamt sätt. Under veckornas gång kan dessa isbrytare utvecklas till att utforska djupare aspekter av varje elevs personlighet, vilket ytterligare stärker banden inom klassen.” säger Ole.

Han upptäckte att det roligaste med aktiviteten var att den inte innehöll några personliga frågor. Istället var frågorna humoristiska och märkliga, vilket gjorde den perfekt för att säkerställa att ingen student kände sig osäker. Låt oss utforska Oles föredragna isbrytare.

Samla alla dina elever och dela in dem i par. Instruera dem att ställa dessa frågor till varandra, och därefter samlas ni i en cirkel och väljer ut några som kan börja.

1. Vem är du?

1. Om du hade en båt, vad skulle du kalla den?
2. Vad är det bästa du någonsin har köpt?
3. Om du var tvungen att byta namn – vad skulle ditt nya namn vara och varför skulle du välja just det namnet?
4. Vad är din närmaste upplevelse av riktig magi?
5.Vad är det mest bisarra en lärare någonsin har gjort?
6. Vem är den mest oorganiserade person du känner?
7. Vad är din mest värdelösa talang?
8. Vilken dinosaurie är din favorit?
9. Vilken smak skulle du vara om du var en smak?
10. Vilken superkraft skulle du välja om du kunde få en? (Och vad skulle du göra med den?)
11. Vilken låt skulle spelas varje gång du klev in i ett rum?
12. Om du fick tre önskningar av en ande i en lampa – vad skulle de vara (du kan inte be om fler önskningar)?
13. Om du var tvungen att äta en krita, vilken färg skulle den ha?
14. Vilken färg har den här klänningen?

lärplattform

Nu är det din tur

Isbrytare spelar en viktig roll när det gäller att sätta tonen för ett framgångsrikt och roligt läsår. De hjälper till att bygga relationer, skapa en positiv atmosfär i klassrummet och främja förtroendet mellan eleverna. De aktiviteter som föreslås i det här blogginlägget är bara förslag. Du är välkommen att justera och anpassa dem efter dina elevers unika behov och preferenser.Det är viktigt att komma ihåg att ett framgångsrikt samhälle bygger på dessa viktiga men ändå små interaktioner. Bryt isen och gör den här skolstarten till en minnesvärd tid!

Om du vill hålla dig uppdaterad om våra senaste resurser för att stödja lärare i terminstarten, besök vår ”Back to School” sida.

Subscribe to our newsletter

terminstart

Keep reading…

Slider error! Generator group not found: