Kategorier Nyheter, Vår produkt

itslearning Release 81-82


Posted on

itslearning Release 81

Uppgift (tidigare Anpassad aktivitet)
Verktyget som tidigare hette ”Anpassad aktivitet” har nu förenklats och bytt namn till ”Uppgift”. Det är ett snabbt sätt att lägga till uppgifter som inte är tänkta att lämnas in. Uppgifter består av en rubrik, beskrivning och en tidsgräns och nås via Lägg till i kurser. De kan liksom tidigare även användas för bedömningar av uppgifter som ej lämnas in, t.ex. muntliga redovisningar.

Hemuppgift
Vi vet att många lärare har saknat en funktion för att registrera hemuppgifter i itslearning. När du lägger till en uppgift (tidigare anpassad aktivitet) kan du nu markera dem som Hemuppgift. När uppgifterna visas på deltagarnas startsida och i Planeraren kommer de att visas med den lätt igenkännbara etiketten ”Hemuppgift”.

Ny navigeringsmöjlighet i planeringar för kursdeltagare
Tidigare kunde navigeringen inom en planering med flera element  göra att kursdeltagare kom ifrån Planeringens flöde. Vi introducerar nu därför en ny navigeringsmöjlighet som gör det lättare för dem att fokusera på innehållet i planeringen. Aktiviteter och resurser kan då öppnas som en sekvens, och deltagarna kan enkelt navigera från ett element till nästa.
.

 

Sökfunktion i meddelanden
För att göra det lättare att hitta specifika meddelanden har vi nu introducerat en sökfunktion i meddelanden. Du kan söka på text eller hitta meddelanden från specifika personer. Filtren ger enkel åtkomst till olästa meddelanden, skickade meddelanden eller meddelanden med bilagor. Du kan även göra sökningar i en specifik konversation. Du hittar sökfunktionen under Meddelande och sedan ”Alla meddelanden”.

 

Lägg till innehåll från Biblioteket till en kurs eller kursplanering
Lärare kan nu söka efter resurser i Biblioteket och därefter lägga till vald resurs till kursen eller en kursplanering.


Kopiera delningsbara element

Tidigare när du kopierade ett element som kan läggas till och delas i Biblioteket ( tex elementet Sida) flyttades det automatiskt till Biblioteket som ett opublicerat element. Nu flyttas element inte längre till Biblioteket vid kopiering. (Vid skapande av kurs från mall läggs elementen fortfarande till i Biblioteket.)


Förändringar av sökfunktionen i Biblioteket

Vi har gjort flera förbättringar av sökmotorn för Biblioteket för att sökresultaten ska vara än mer relevanta.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________


itslearning Release 82

Gå direkt från Biblioteket till en kurs eller planering
När du har lagt till ett Bibliotekselement i en kurs eller planering kan du nu klicka på en länk som direkt tar dig till den aktuella planeringen eller kursen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *