Kategorier Nyheter

Öka studerandes engagemang med hjälp av teknologi i klassrummet


Posted on

Det är särskilt viktigt att maximera de studerandes engagemang i klassrummet för att försäkra sig om att de förstår och bibehåller en förståelse för arbetsmaterialet. Ett sätt att åstadkomma detta är genom en produktiv användning av teknologi för att förstärka sättet som studerande tar del av ett kursinnehåll.

Teknologi används ofta i klassrummet för att lätta på studerandes arbetsbörda och öka deras effektivitet, men teknologi erbjuder också möjligheten att lyfta de studerandes engagemang och öka deras delaktighet och uppmärksamhet i klassrummet. Eftersom det finns massor av sätt att tillämpa utbildningsteknologi för att hjälpa studerande i lärprocessen, ger vi här tips på några sätt som kan hjälpa dig att använda teknologi för att öka engagemanget i klassrummet:

Erbjud flera olika format för inlämningar

Teknologi ger dig möjligheten att tillåta studerande att lämna in uppgifter i flera olika format: uppsatser, videor, ljud eller podcasts, bloggar och mycket mer. Uppmuntra studerande att skapa inlämningar med hjälp av olika media för att förhöja deras naturliga kreativitet och utmana olika färdigheter i olika uppgifter. Om du ser att studerande upprepade gånger använder sig av samma format för att färdigställa en uppgift kan du sätta en gräns för hur många gånger de får använda sig av ett specifikt format, eller skapa ett minimum för hur många gånger de får använda varje format under ett läsår.

Testa spel-baserat lärande

Ett annat sätt att lyfta studerandes engagemang är genom att använda dataspel och spelliknande utbildningsappar. Vissa spel är designade för att gå igenom en specifik lektion eller ett ämne, så som flera av spelen på Kahoot! – medan andra spel kan anpassas till det kursinnehåll som du vill att studerande ska lära sig. Ett exempel på detta är Quizlet, som även erbjuder studerande att skapa sina egna spel-baserade lärtillfällen.

Engagera äldre studerande med sociala medier

Även om det kan tyckas vara ett okonventionellt sätt att använda sig av teknologi I klassrummet kan sociala medier vara ett framgångsrikt sätt att lyfta elevers engagemang för kursinnehållet. Vare sig du ber studerande att aktivt söka efter nyheter och poster som är relaterade till kursplanen, eller om du möjliggör för dem att kommunicera med dig och deras klasskamrater genom ett forum för gruppdiskussioner, kan sociala medier erbjuda en plats för äldre studerande att dela med sig av sina tankar när de arbetar med kursinnehållet.

Dela resurser i flera olika media
Ge studerande ett stort urval av resurser för att lyfta deras lärande, så som foton, videor, artiklar, infografik och ännu mer. Detta låter studerande tränga djupare in i sina ämnen och ökar deras engagemang. Dessutom ger det möjlighet för alla elever att hitta ett sätt att ta del av kursinnehållet som passar dem.

Experimentera med förstärkt och virtuell verklighet

Virtual reality (VR), eller virtuell verklighet, och augmented reality (AR), på svenska förstärkt verklighet, har på senaste tiden varit högaktuella på mässor för utbildningsteknologi. Dessa lösningar erbjuder studerande möjligheten att uppleva en händelse, utforska en plats eller undersöka ett nytt föremål som de annars inte skulle ha haft tillgång till. Detta ökar deras engagemang i ämnen som till exempel Historia och Naturkunskap, där det skapar en djupare förståelse att kunna se kursens innehåll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *