Kategorier Nyheter

Stockholms universitet står värd för workshops om pedagogisk kursdesign


Posted on

itslearning is now a part of Sanoma Group

always include alternative text

Philip Duffield, Pedagogisk konsult, itslearning

Stockholms universitet höll, i november, en serie workshops i pedagogisk kursdesign, då de bjöd in sin partner och lärplattformsleverantör, sedan 2017, itslearning, att medverka. Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) stod värd för en serie workshops om pedagogisk kursdesign med huvudsakligt fokus på studentengagemang och – lärande. Det var ett nöje för itslearnings pedagogiska supportteam att delta och få träffa de lärare som använder itslearnings lärplattform i sina kurser.

Som en förberedelse för workshop-tillfällena, fick deltagarna gå igenom en självstudiekurs online, designad för blandade lärstilar (blended learning), av en samarbetsgrupp från itslearning och universitetets IT-avdelning. Kursen för pedagogisk kursdesign bestod av ett fyratimmarspass uppdelat i två delar:

• Förmiddagspass: lärare fick i uppdrag att skapa ett visuellt ”storyboard” för att visa den typ av läraktiviteter elever utför, både digitalt och fysiskt, genom ett helt kursupplägg. Denna del av workshopen baserades på ABC learning design, som är en process utvecklad och delad av UCL (University College London) för att uppmuntra kursutveckling för blandade lärstilar.

• Eftermiddagspass: workshopens andra del fokuserade på hur lärare kunde implementera vad de skapat under förmiddagen genom att använda det breda utbudet av lärresurser i Athena, som är Stockholms Universitets namn på lärplattformen itslearning.

”Det var inspirerande att vara med när lärare arbetade med itslearnings (Athena) redskap och att stötta dem i implementeringen av designstöd från CeUL för att skapa engagerande kurser”

Philip Duffield, Pedagogisk konsult, itslearning

alternate text

Här används ABC learning design-kartor för att utforma idéer och koncept under en workshop.

Kursdesign

CeUL har också publicerat en serie designmönster online, både på svenska och engelska. Dessa designmönster föreslår upplägg i Athena för att förbättra digital undervisning och läraktiviteter som erbjuds studenter genom itslearnings resurser och aktiviteter.

Novembers workshop genomfördes av Sofie Wennström och Ola Knutsson, som båda är en del av Centrum för universitetslärarutbildning.

Sofie Wennström förklarar ”Vi ser ett värde och en möjlighet i att använda Diana Laurillards Conversational Framework för att stödja lärare att skapa en god lärandemiljö med olika aktiviteter som spänner över alla sex lärandetyper och att uppmuntra lärare att betrakta sin kursdesign som en helhet och ur ett studentperspektiv.”

”Det fanns en vinst i att involvera itslearning, som leverantör av universitetets lärplattform, för att stödja lärarna när de skulle implementera sin visuella storyboard.”

Sofia Wennström, Analytiker, Stockholms Universitets Centrum för universitetslärarutbildning

Om itslearning
Itslearning är Europas största lärplattform och används av mer än sju miljoner aktiva användare över hela världen för högre utbildning och K-12. Med en genomsnittlig upptid på 99,97%, erbjuder vi den bästa lärplattformen för pedagoger på marknaden, tillsammans med den bästa supporten och servicen.

Contact
itslearning AS – Bergen, Norway
[email protected]
itslearning.com

Give your image a description

Testa itslearning idag


Senaste inläggen

Slider error! Generator group not found:


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *