Kategorier Nyheter

Testverktyget sparar tid och förbättrar elevernas prestatione


Posted on

Testverktyget i itslearning gör att lärarna får många olika typer av frågor att välja mellan och att de kan återanvända prov och frågor. Frøydis Hamre, lärare och nytillträdd Product Manager på itslearning, använder testverktyget under sina kemilektioner. Hon sparar tid genom att återanvända frågor, samtidigt som elevernas resultat förbättras. Men hur gör hon?

230 frågor i frågebanken

Det tar tid att skapa prov från grunden i itslearning, så därför har Frøydis sparat en stor samling av frågor i testverktyget som hon sedan använder om och om igen. itslearning kan skapa prov genom att slumpmässigt välja ut ett antal frågor från denna frågebank.

”Min frågebank innehåller för närvarande 230 frågor och själv har jag angett att provet ska innehålla 30 slumpmässiga frågor”, berättar Frøydis. ”Det tog fyra år att skapa frågebanken, men nu har jag så många frågor att det är ytterst sällan jag behöver lägga till nya. Jag har faktiskt inte lagt till några nya frågor under de senaste två åren.”

Att öva på proven ger ökade kunskaper

Frøydis har två versioner av samma prov som används på lite olika sätt. Ett prov är för att öva och det andra är ett slutprov som används i slutet av varje termin. Slutprovet har en tidsgräns och görs i ett klassrum vid en viss tidpunkt, medan övningsproven kan göras hur många gånger som helst. Det innebär att eleverna kan öva så mycket de vill inför slutprovet.

Rapporter som genereras av testverktyget avslöjar intressant statistik om hur eleverna använder verktyget. De flesta elever gör provet minst två gånger, men det finns elever som har gjort provet 16 gånger. Statistiken visar att eleverna har nytta av dessa övningsprov.

”Det är intressant att se när deras resultat förbättras för varje försök”, säger Frøydis. Nedan finns en skärmdump som visar resultatet för en elev som gjorde övningsprovet nio gånger. Vid hennes första försök (visas i kolumnen ”Attempt no.1”) fick hon sammanlagt 8,5 poäng. Vid sitt nionde försök fick hon 22 poäng.

Kategorier är nyckeln

Kategorifunktionen är viktig för Frøydis prov. Hon använder kategorierna för att dela in frågorna efter ämne. Frøydis anger att hennes prov ska innehålla ett visst antal frågor från varje kategori så att varje prov täcker alla ämnen. Det stora antalet frågor i frågebanken gör att eleverna får ett nytt test varje gång.

Frøydis använder också olika poäng för att vikta frågorna i olika kategorier. ”Eleverna får färre poäng om de vet namnet på ett grundämne än om de vet namnet på en komplicerad förening”, förklarar hon.

Nedan finns en skärmdump av hennes prov där man kan se de olika kategorierna av frågor i kolumnen markerad ”Title” och antalet poäng per fråga i kolumnen bredvid. (Klicka på skrämdumpen för att förstora den.)

Automatiska bedömningar sparar tid

Men hur är det med rättningen och betygssättningen av dessa prov? Det är inget problem alls, eftersom alla prov rättas av itslearning. Det sparar tid för Frøydis och hennes elever får omedelbar feedback efter att ha avslutat testet.

Hon medger att testverktyget har sina brister – särskilt när det gäller att skriva in formler. Eleverna kan bara använda oformaterad text när de svarar, så därför har Frøydis skapat en guide som visar hur man skriver formler.

Frågorna kan exporteras och importeras som filer, men kategorierna ingår inte i denna process. Detta kommer emellertid vara fallet i nästa uppgradering av testverktyget som är planerad till 2015. För tillfället kan du dela proven genom att kopiera dem till en delad kurs och sedan bjuda in andra lärare att delta i kursen.

Kom igång med prov i itslearning

Vill du testa Frøydis teknik? Du kan läsa mer om testverktyget i vår hjälpmanual.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *