Titta på webinaret

Vill du veta mer om utvecklingen och förbättringarna inför hösten 2018? Ta en titt på vårt inspelade webinar där vi går igenom varje funktion.

Få de senaste uppdateringarna!

Fyll i din e-postadress

Nyheter i itslearning

Att försöka förbättra undervisningen och elevernas inlärning är ett ständigt pågående arbete, och vi finns här för att hjälpa dig.

itslearning + Google = ännu bättre!

Nu kan lärare välja Google-filer som bilagor i uppgifter och även använda Googles ”mallar”.

Det gör att det skapas en kopia av en Google-fil för varje elev eller grupp med ETT ENKELT KLICK från läraren.

Eleverna fyller i och lämnar in sin uppgift baserat på deras unika kopia av filen.

Lärarna kan sedan enkelt ge feedback på arbetet medan det fortfarande är pågående eller bedöma det vid inlämning.


Se video

360-gradersrapportering

Oorganiserad data är rena grekiskan. Med våra 360-gradersrapporter, omvandlas oredan till insikt.

Jämför varje elev i en klass och gå sedan djupare in på individuella elevers utveckling via tydlig, informativ grafik. Kontrollera framsteg, aktivitetsnivå och tid som spenderas online.

Använd dessa insikter för bättre planering och djupare förståelse, vilket möjliggör handlingar och beslut som leder till framgång för alla elever.


Läs mer

Engagerande kamratrespons

Nu innehåller itslearning möjligheten att använda kamratrespons på en inlämningsuppgift. För att hjälpa lärare distribuerar itlearning automatiskt inlämnat arbete bland elever.

Lärare behöver bara välja hur många inlämningar varje elev ska ge respons på. För varje elev kommer lärare att kunna se de responser som eleverna har fått respektive gett.


Läs mer

 

Lärsekvens

Det finns ingen metod som passar alla former av undervisning.

Vissa elever lär sig väldigt snabbt, andra behöver mer hjälp. Vissa föredrar text, andra video. Med våra nya lärsekvenser får varje elev precis vad de behöver.

Lärare kan styra individuellt lärande på ett sätt som säkerställer att de studerande når en viss kunskapsnivå innan ytterligare material presenteras.

Man kan skapa vägar för att tillåta de som är snabba att gå vidare, och de som behöver mer hjälp att få ytterligare stöd. Det ger en riktigt personlig inlärningsupplevelse.


Se video

Förenklad bedömning och bättre överblick i inlämningsuppgifter

Återkoppling och bedömning kan vara arbetsamt och ta mycket tid, men med den nya vyn i inlämningsuppgifter blir det både enklare och tar mindre tid.

Verktyget låter dig bedöma och kommentera arbeten och ge utförlig feedback till eleverna, allt på en och samma sida.

Det är lätt att navigera, så att du snabbt och enkelt kan gå igenom varje elevs arbete. Kanske bedömning kan bli lite smidigare trots allt!


Läs mer

Flash-fri eller Flash-baserad A/V-spelare

Vi har lagt till en ny Flash-fri ljud-/videospelare baserat på WebRTC (Web Real-Time Communication).

Och vi har förbättrat vår befintliga Flash-baserade mediaspelare. Valet är ditt.

Denna flexibilitet skapar fler möjligheter att undervisa, lära och samarbeta, oavsett hårdvara.

Säker meddelandefunktion

Lärande är socialt, men sociala medier är inte alltid trevliga. Så vi har gjort våra meddelanden säkrare och vänligare.

Om en konversation rapporteras av en elev har läraren nu möjlighet att moderera den. En elev kan också blockera andra användare.

Det innebär att du behåller de goda delarna av att vara social och eliminerar risken för mobbning.


Läs mer

Visa som studerande-vy

Har du som lärare någonsin undrat hur din kurs ser ut för dina elever? Vi lägger nu till den funktionaliteten inför skolstarten.

Genom att helt enkelt välja den profil du vill se direkt från kursöversiktssidan kan du enkelt växla för att se elevens perspektiv.


Läs mer

Ge oss din feedback!

Skicka gärna förslag till vår idéportal där du även kan rösta för att stödja andras idéer.


Idéportalen


Kontakta oss