Använd rapporter för uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete

På senare år har intresset för olika typer av rapporter ökat signifikant inom utbildningsväsendet i Sverige och de nordiska länderna. I olika lärplattformar som skolor använder genererar lärares och deltagares arbete och aktiviteter mängder av data varje år.

Denna data kan sedan analyseras och bli visualiserad med hjälp av modern teknik, och kan ge en mycket god uppföljning och överblick över resultat, måluppfyllelse med mera. Rapporterna kan ligga till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsarbete och förbättringar för organisationen. Det kan även ge möjlighet att i ett tidigt skede ”fånga upp” deltagarna som riskerar att inte nå de uppsatta målen eller kanske helt hoppa av utbildningen.

Har du tillgång till den bästa datan och analysverktygen i din organisation?

I den bifogade e-Boken kan du läsa och lära mer om vad rapporter i itslearning kan ge och vilka möjligheter som finns.

* Obligatoriskt fält

Tillbaka till Resurserna