Inlämningsuppgift i itslearning

Inlämningsuppgift – ett verktyg med många möjligheter

I verktyget Inlämningsuppgift finns mängder av funktioner som du och dina elever kan ha nytta av. Med val som Kamratrespons, Självutvärdering och Gruppaktivitet uppmuntrar du till samarbete och delaktighet.

Det finns goda möjligheter att anpassa instruktioner, arbetssätt, inlämningsformat och återkoppling så att det passar varje elev. I detta webinar ger vi en övergripande bild av funktionerna som erbjuds i en Inlämningsuppgift.

Tillbaka till Resurserna