En videorecension från EdQuarter, 2022

Inom utbildningssektorn finns många av dagens högt utvecklade lärplattformar (LMS – Learning Management System), och de kan användas för att komplettera traditionell närundervisning såväl som för att vara ett redskap för blended learning, hybridundervisning eller fjärrundervisning.
Videon här visar en genomgång och produktrecension av itslearning, gjord av Education Technology i Storbritannien. De har skiftat fokus från hårdvara inom EdTech till mjukvarulösningar som används av högskolor, universitet och andra verksamheter som jobbar med utbildning. Kort sagt, nu fokuserar de på LMS.

Tillbaka till Resurserna