Sex steg på vägen till efterlevnad av GDPR

Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter och att uppgifter hanteras i linje med GDPR.

För utbildningssektorn, har Datainspektionen några konkreta råd som är viktiga för bland annat digital lärplattformar: Läs mer.

Generellt kräver dataskyddsförordningen att du dokumenterar och utvärderar all behandling av personuppgifter och de system som används för detta. Läs mer om kraven.

Detta är mycket viktigt för utbildningsverksamhet eftersom stora mängder data behandlas från lärare och deltagare. Dessa uppgifter finns i form av personlig information, prestationer och dokumentation. Otillräcklig säkerhetsnivå och fel administration kan orsaka allvarliga problem.

itslearnings lärplattform och dess tjänster som tillhandahålls kunder och användare uppfyller säkerhetskraven, både organisatoriska och tekniska, i enlighet med nödvändiga standarder.

I denna eBook finner du några konkreta råd på hur du kan gå tillväga: ‘Sex steg på vägen till efterlevnad av GDPR’:

* Obligatoriskt fält

Tillbaka till Resurserna