Webinar – Trygghet, tydlighet och engagemang

itslearning i grundskolan samt svenska som andraspråk

Grundskolan i Ljusnarsbergs kommun har även c:a 40% elever med svenska som andraspråk. Det är en utmaning men itslearning är ett pedagogiskt verktyg i arbetet med både inkludering och undervisning. itslearning underlättar när de arbetar fokuserat och systematiskt. Där trygghet, tydlighet och engagemang står i centrum.

Thomas Hegefors arbetar som IKT-pedagog/utvecklare samt utvecklingsledare för Kulturskolan i Ljusnarsberg. Han har arbetat inom skolan med digital kreativitet i drygt tio år.

Under det här webinaret pratar Thomas om hur de konkret använder itslearning med utgångspunkt i En klass, En kurs, där planeraren är i centrum. De ser nu även itslearning som den naturliga kommunikationsplattformen mellan skola, hem, pedagog och elev.

* Obligatoriskt fält

Tillbaka till Resurserna